Tijdelijke versoepeling bij gebruik opeenvolgende arbeidsovereenkomsten (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 26/01/2021

Het gebruik van opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van bepaalde duur resulteert normaal gezien in een arbeidsovereenkomst van onbepaalde duur. Dit geldt niet wanneer aan strikte voorwaarden voldaan is. Zo moet deze overeenkomst een minimale duur van drie maanden hebben en mogen er slechts vier opeenvolgende arbeidsovereenkomsten gesloten worden. De totale duur van deze arbeidsovereenkomsten mag bovendien niet meer bedragen dan twee jaar. Daarnaast mogen ook opeenvolgende arbeidsovereenkomsten van telkens minimaal zes maanden worden gesloten, voor zover de totale duur ervan drie jaar niet overschrijdt en de voorafgaande toestemming van de Inspectie belast met het Toezicht op de Sociale Wetten wordt verkregen.

Om werkgevers in de zorg, het onderwijs en de centra van contactopsporing in deze onzekere tijden meer flexibiliteit te bieden, zijn bovenstaande regels versoepeld tot 31 maart 2021. De arbeidsovereenkomst moet wel (i) een minimale duur van zeven dagen hebben, (ii) gesloten worden met een werknemer in tijdelijke werkloosheid en (iii) met een andere werkgever dan deze waarbij de werknemer in tijdelijke werkloosheid verkeert. De werknemer heeft ook het recht om deze overeenkomst zonder opzeg te beëindigen.

Lees hier het originele artikel