Thuiswerk door coronacrisis: forfaitaire vergoeding van 126 euro per maand (De Broeck, Van Laere & Partners)

Auteur: De Broeck, Van Laere & Partners

Publicatiedatum: 14/04/2020

Zowel fiscus als RSZ aanvaarden een vrijgestelde thuiswerkvergoeding van 126,94 euro per maand voor werknemers die als gevolg van de maatregelen tegen het coronavirus (covid-19) van thuis uit moeten werken.

Werkgevers mogen een onkostenvergoeding van (maximaal) 126,94 euro per maand betalen aan hun werknemers die wegens de coronacrisis thuis werken. Een dergelijke vergoeding wordt beschouwd als een terugbetaling van “eigen kosten van de werkgever” en blijft dus vrij van belasting (en van sociale bijdragen). Het betreft een forfait, dus het is niet nodig om bewijsstukken voor te leggen of bij te houden.

Een en ander blijkt uit een bericht op de website van de Dienst Voorafgaande Beslissingen (Rulingcommissie). Daar is een modelaanvraagformulier gepubliceerd voor ondernemingen die absolute zekerheid zouden willen en nog snel een rulingaanvraag zouden willen indienen.

Het bedrag is overigens niet nieuw. Die 126,94 euro wordt al enige tijd als norm gehanteerd op zowel sociaal als fiscaal gebied.

De RSZ waarschuwt wel dat men de vergoeding in een bestaand regime voor telewerk niet zomaar mag uitbreiden op basis van het aantal effectieve thuiswerkdagen per week. Als de werkgever tot nu toe een vergoeding uitbetaalde op basis van een regime waarin bijvoorbeeld de helft van de tijd thuis gewerkt werd, mag die vergoeding niet ineens verdubbeld worden omdat er nu full time thuis gewerkt wordt. Tenzij de bestaande vergoeding lager lag dan 126,94 euro per maand. Dan mag de vergoeding nu wel opgetrokken worden tot het grensbedrag van 126,94 euro.

Voor PC en internet telkens 20 euro extra

Belangrijk is dat het bedrag van 126,94 euro alleen zogenaamde bureaukosten betreft. Het gaat dus om de kosten die een werknemer maakt (of verondersteld wordt te maken) om een deel van zijn/haar huis te gebruiken als kantoor (verwarming, elektriciteit, afschrijving…), en voor kantoormateriaal zoals een printer, papier, schrijfgerief… Maar IT-kosten zijn niet begrepen in dat forfait.

Met andere woorden: als de werknemer een laptop van het werk gebruikt, en zijn internetabonnement door de werknemer betaald wordt, blijft het bij die 126,94 euro.

Maar als de werknemer zelf betaalt voor de internetverbinding waarmee hij telewerkt, en/of zijn eigen computer gebruikt voor dat telewerk, mag hij (belastingvrij) een hogere onkostenvergoeding ontvangen. Voor het internet mag er uitgegaan worden van een forfait van (maximaal) 20 euro per maand. En voor de PC mag ook 20 euro uitbetaald worden.

In totaal kan de forfaitaire onkostenvergoeding dus oplopen tot 166,94 euro per maand.

Lees hier het originele artikel