De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Terugkeermomenten voor telewerkers: de spelregels (Schoups)

Auteur: Sara Cockx (Schoups)

Publicatiedatum: 22/06/2021

Recent is het verplicht telewerk in het kader van de coronacrisis versoepeld. Goed nieuws dus voor al wie het vele telewerken stilaan beu is: Sinds 9 juni 2021 is het mogelijk om één dag per week terug naar de arbeidsplaats te keren.

Verplicht telewerk blijft nog steeds de regel en ook de maandelijkse registratieplicht met betrekking tot telewerk blijft verplicht. Sinds kort kunnen werknemers er echter opnieuw voor kiezen om het telewerk af en toe in te wisselen voor werken op de arbeidsplaats.

Om dergelijke “terugkeermomenten” te kunnen inplannen, moeten werkgevers de volgende voorwaarden naleven:

  • Werknemers kunnen niet verplicht worden om deel te nemen aan de terugkeermomenten;
  • Het doel moet het bevorderen zijn van het welzijn en de teamgeest van werknemers;
  • Werknemers moeten op voorhand de nodige instructies krijgen over de noodzakelijke maatregelen om de terugkeer veilig te laten verlopen;
  • Werknemers moeten uiteraard ook geïnformeerd worden dat ze niet mogen deelnemen aan de terugkeermomenten indien ze zich ziek voelen of zich in een verplichte quarantaine bevinden;
  • Een werkgever mag geen enkel gevolg verband aan het (al dan niet) terugkeren naar de arbeidsplaats;
  • Woon-werkverkeer via openbaar vervoer of carpooling moet zo veel als mogelijk vermeden worden;
  • Bij het organiseren van de terugkeermomenten, moeten de regels van sociaal overleg binnen de onderneming in acht worden genomen.

Mits naleving van deze voorwaarden, mag een werknemer maximaal één werkdag per week terug op de arbeidsplaats werken.

Opgelet: het Ministerieel Besluit van 4 juni 2021 bepaalt dat per dag slechts 20% van de personen die in de onderneming werkzaam zijn, “ongeacht de aard van hun arbeidsrelatie”, in een vestigingseenheid aanwezig mogen zijn. Dit betekent dat er bij het bepalen van het aantal toegelaten medewerkers per dag ook moeten worden rekening gehouden met onder meer uitzendkrachten en zelfstandige medewerkers.

Een uitzondering geldt voor ondernemingen waarin minder dan 10 personen werkzaam zijn: daar mogen maximaal 5 personen per dag terugkeren.

In het kader van de terugkeermomenten dient u als werkgever maximaal te waken over het nemen van de nodige preventiemaatregelen en de naleving ervan door het personeel (zie onder meer de maatregelen bepaald in de “Generieke gids om de verspreiding van Covid-19 op het werk tegen te gaan”).

Bron: Ministerieel Besluit van 4 juni 2021 houdende wijziging van het Ministerieel Besluit van 28 oktober 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken. 

Lees hier het originele artikel