De gevolgen van het contract voor derden
Een analyse na de inwerkingtreding van Boek 5
(Incl. boek)

Prof. dr. Vincent Sagaert (KU Leuven / Eubelius)

Webinar op dinsdag 12 september 2023


Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 2 juni 2023


De problematiek van de feitelijke bestuurder in het WVV :
een analyse, mede aan de hand van vijf typegevallen
(incl. boek)

Dr. Alexander Snyers (UAntwerpen)

Webinar op vrijdag 15 september 2023


Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023

Terbeschikkingstelling woning – anno 2022 (Grant Thornton)

Auteur: Bart Verstuyft (Grant Thornton)

De kosteloze terbeschikkingstelling van een woning aan een werknemer of bestuurder geeft aanleiding tot een belastbaar voordeel van alle aard. Indien ook de kost van de meubels, verwarming en/of elektriciteit door de werkgever/vennootschap gedragen wordt, neemt het belastbaar voordeel toe.

Voordeel alle aard – woning

Het belastbaar voordeel van een niet-gemeubelde woning is gelijk aan het geïndexeerd KI x 100/60 x 2. Voor 2022 is de indexatiecoëfficiënt gelijk aan 1,9084.

Het voordeel voor de kosteloze terbeschikkingstelling van een niet-gemeubelde woning met een KI van €1.000 bedraagt dus €6.361,33.

Voor een gemeubelde woning wordt dit €10.602,22 (geïndexeerd KI x 100/60 x 2 x 5/3).

Voordeel alle aard – verwarming en/of elektriciteit

Voor verwarming en/of elektriciteit bedraagt het forfaitair voordeel in 2022 voor bedrijfsleiders respectievelijk €2.130 en €1.060 per jaar. Voor werknemers is dat respectievelijk €960 en €480 per jaar.

Vanaf 2022 zijn deze forfaits enkel nog van toepassing indien de verwarming en/of elektriciteit samen met de woning verstrekt wordt. Indien dit niet het geval is, dan is het voordeel alle aard principieel gelijk aan de werkelijke kost.

Voortaan is het dus niet meer mogelijk om enkel de elektriciteits- en verwarmingskosten ten laste te nemen met toepassing van de forfaits. Indien u deze methode hanteert, is het dan ook aangeraden om na te gaan of dit anno 2022 nog voordelig is.

Bron: Grant Thornton

Vacatures

Senior Legal Manager – M&A

Tax Counsel

Legal Advisor