Telewerken – grensoverschrijdende context (Van Havermaet)

Auteur: Van Havermaet

Publicatiedatum: 03/09/2020

In de nasleep van de coronacrisis zijn er nog steeds heel wat werknemers aangewezen op telewerk.

In ons artikel van 14 mei 2020 bespraken we de impact van het telewerken op de fiscale en sociale zekerheidspositie van werknemers die grensoverschrijdend tewerkgesteld worden.

Zoals we reeds aangaven, had de Belgische overheid beslist dat zij in de beoordeling van de toepasselijke sociale zekerheid geen rekening houdt met de periodes van telewerk op het Belgisch grondgebied omwille van de coronacrisis en dat met ingang van 13 maart 2020. Die maatregel werd nu verlengd tot 31 december 2020. Let wel, de datum kan worden herzien in functie van de coronamaatregelen.

Ook de akkoorden die de Belgische fiscus eerder afsloot met de fiscale autoriteiten van onze buurlanden Luxemburg, Frankrijk, Nederland en Duitsland werden inmiddels verlengd tot 31 december 2020. Tot 31 december 2020 zullen bijgevolg de telewerkdagen omwille van de coronacrisis door de fiscale autoriteiten beschouwd worden als dagen gepresteerd in het land waar men normaal tewerkgesteld is. Het normale werkland zal daardoor dus belasting blijven heffen op het inkomen dat de betrokken werknemers verdienen tijdens de dagen dat zij telewerken. In functie van het verdere verloop van de crisis kunnen de fiscale autoriteiten de akkoorden ook vroegtijdig beëindigen, waarna de gewone regelingen opgenomen in de dubbelbelastingverdragen terug van toepassing zullen zijn.

Wij adviseren u bijgevolg nog steeds om een gedetailleerd overzicht bij te houden van waar werknemers hun werkzaamheden verrichten. De opmaak van een specifiek document tussen de werkgever en de werknemer waarin bevestigd wordt voor welke “buitenlandse dagen” alsnog aan telewerk zal worden gedaan omwille van de coronacrisis blijft eveneens aangewezen.

Lees hier het originele artikel