Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Stijgende brandstofprijzen: mag de werkgever het gebruik van de tankkaart beperken? (Eska Law)

Auteur: Eska Law

De afgelopen weken zijn de brandstofprijzen enorm gestegen. De torenhoge benzine- en dieselprijzen hebben uiteraard een impact op het budget van veel Belgen. In België hebben echter veel mensen een bedrijfswagen en tankkaart, waardoor zij hierdoor geen directe gevolgen ondervinden. De vraag rijst echter of de werkgever het gebruik van de firmawagen en de tankkaart van zijn werknemer mag beperken?

Een bedrijfswagen en/of tankkaart zijn loonvoordelen. De regels omtrent de bedrijfswagen of tankkaart zijn bijgevolg vastgelegd in de arbeidsovereenkomst of de car policy van het bedrijf.

Werkgevers mogen deze documenten uiteraard niet eenzijdig wijzigen.

Als de werkgever beperkingen zou willen opleggen aan het gebruik van de tankkaart of de firmawagen, dan moet hij dit vastleggen in het arbeidscontract of in de car policy en dan moet de werknemer daarmee akkoord gaan of moet er een akkoord zijn van de werknemersvertegenwoordigers (in het geval van een cao). In vele ondernemingen zal er binnenkort wellicht worden onderhandeld hierover.

De eenzijdige wijziging van de toekenningsvoorwaarden van een tankkaart is uitgesloten en kan worden beschouwd als een daad van impliciet ontslag. Aangezien een bedrijfswagen en tankkaart worden beschouwd als loonvoordelen, betekent een eenzijdige wijziging hieraan een wijziging van een essentiële voorwaarde van de arbeidsovereenkomst, die de andere partij het recht geeft op een verbrekingsvergoeding.

Let wel, soms zijn er reeds in de arbeidsovereenkomst of de car policy al beperkingen opgelegd, bijvoorbeeld een jaarlijks budget of een territoriale beperking. Niets belet de werkgever dit immers op voorhand te doen.

Een clausule in de arbeidsovereenkomst waarbij de werkgever zich het recht voorbehoud om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen, is echter volkomen nietig (artikel 25 Arbeidsovereenkomstenwet).

Wat nu met werknemers die geen bedrijfswagen of tankkaart hebben, kunnen zij aanspraak maken op een extra vergoeding voor deze belangrijke prijsstijging?

De terugbetaling van verplaatsingskosten voor woon-werkverkeer wordt beschreven in sectorale bepalingen. De sector bepaalt m.a.w. hoe de werkgever moet handelen.

Als u geen bedrijfswagen heeft, moet u op dit moment in elk geval niet hopen op een hogere vergoeding voor verplaatsingskosten. Indien deze er komt, zal dit allicht pas volgend jaar zijn.

Bron: Eska Law