Sociale verkiezingen 2020 : al een tipje van de sluier (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Evi Dieltiens (Schoups)

Publicatiedatum: 28/11/2018

In 2020 is het opnieuw tijd voor de sociale verkiezingen. Deze verkiezingen moeten om de vier jaar georganiseerd worden in ondernemingen met een gemiddelde tewerkstelling 50 werknemers of meer. De werknemers kiezen dan de leden van het comité voor de preventie en de bescherming op het werk. In ondernemingen met gemiddeld 100 werknemers of meer, worden ook de leden van de ondernemingsraad gekozen.

Voor de sociale verkiezingen van 2020 heeft de Nationale Arbeidsraad ondertussen een advies uitbracht (advies nr. 2103 dd. 23 oktober 2018). Hieruit kunnen we al een aantal belangrijke punten afleiden, waarvan het zo goed als zeker is dat deze door de regering zullen worden ingevoerd:

 Datum van de sociale verkiezingen: de NAR stelt voor dat deze verkiezingen zullen plaatsvinden tussen 11 en 24 mei 2020. De ondernemingen die sociale verkiezingen zullen moeten organiseren, zullen dus een verkiezingsdatum moeten kiezen in deze periode. De gekozen datum zal de verkiezingskalender bepalen, die de verschillende etappes van de procedure van de sociale verkiezingen en de overeenstemmende data, vermeldt.

– Referteperiode: de NAR wil de referteperiode voor de telling van de gemiddelde tewerkstelling met één kwartaal vervroegen. Concreet zou de referteperiode voor de sociale verkiezingen van 2020 lopen van 1 oktober 2018 tot en met 30 september 2019. Dat betekent dat de procedure voor de sociale verkiezingen eigenlijk al sinds 1 oktober van start is gegaan. Dit zal met name belangrijk zijn voor bedrijven die schommelen rond de 50 of 100 werknemers.

 Uitzendkrachten: voor de berekening van de gemiddelde tewerkstelling zou rekening moeten worden gehouden met het aantal uitzendkrachten tijdens het derde kwartaal (niet meer het laatste kwartaal) van de referteperiode. Indien u als bedrijf flirt met de grens van 50 of 100 werknemer, zal het aantal uitzendkrachten tijdens de periode van 1 april t.e.m. 30 juni 2019, dus zeer belangrijk zijn. Bovendien zullen uitzendkrachten onder bepaalde voorwaarden ook stemrecht krijgen in 2020.

 Elektronische procedure: de digitalisering van de sociale verkiezingen wordt verder doorgezet, onder meer via de online tool van de FOD Werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg. De stemming zelf zal nog wel in een stembureau met een specifieke stemcomputer moeten gebeuren (en dus bijvoorbeeld nog niet mogelijk zijn vanop de eigen computer van de werknemer).

Voor de bouwsector blijf het voorlopig onzeker of er deze keer sociale verkiezingen georganiseerd zullen moeten worden. Bij vorige sociale verkiezingen werd er tussen de sociale partners binnen de bouwsector steeds afgesproken om geen kandidatenlijsten in te dienen. De verkiezingsprocedure moest dan wel verplicht worden opgestart, maar kon vroegtijdig worden stopgezet bij gebrek aan kandidaten. Anderzijds werd wel een collectieve arbeidsovereenkomst met uitgebreide bevoegdheden en een ontslagbescherming voor de syndicale delegatie overeengekomen. Voor de verkiezingen in 2020 is het nog onduidelijk of een gelijkaardige regeling van toepassing zal zijn.

Wordt vervolgd…

Lees hier het originele artikel