Sociale flitscontroles 2020: bouwsector geviseerd in maart (Schoups)

Auteurs: Sara Cockx en Sara Mannaerts (Schoups)

Publicatiedatum: 14/01/2020

Ook dit jaar zullen de sociale inspectiediensten opnieuw “sociale flitscontroles” organiseren in de fraudegevoelige sectoren. De flitscontroles in de bouwsector staan alvast op de planning in maart.

De sociale flitscontroles worden ook dit jaar weer aangekondigd op de website van de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (de “SIOD”). Naast de onaangekondigde sociale inspecties op de werkvloer, zijn ook deze aangekondigde controles een belangrijke wapen in de strijd tegen de sociale fraude, die voornamelijk wordt gevoerd in de zogenaamde fraudegevoelige sectoren (i.e. schoonmaaksector, vleessector, horecasector, etc.).

In de bouwsector zullen de zogenaamde flitscontroles dit jaar in maart plaatsvinden, zo kondigt de SIOD op haar website aan.

Tijdens deze controles kan u op hetzelfde moment bezoek krijgen van verschillende inspectiediensten (o.a. RVA, RSZ, FOD WASO, etc.). Zij voeren dan elk een controle uit m.b.t. de aspecten waarvoor zij bevoegd zijn. Volgens de SIOD hebben deze flitscontroles voornamelijk een informatief en preventief karakter. Desalniettemin, zo waarschuwt zij, zullen de inspectiediensten wel degelijk optreden indien er zwaarwichtige inbreuken worden vastgesteld.

Op de website van de SIOD vindt u alvast verschillende checklists terug, waarmee u als werkgever reeds kan controleren of u in orde bent. Zo wordt in de checklist van de bouwsector opgelijst welke documenten door een sociaal inspecteur kunnen worden opgevraagd, alsook welke vragen door hem kunnen worden gesteld. Eveneens wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste inbreuken die tijdens deze controleacties kunnen worden vastgesteld. Deze lijst is slechts indicatief: de inspectiediensten kunnen in principe nog andere zaken opvragen, maar deze checklist geeft alvast een duidelijk beeld van waarin u zich mag verwachten bij een eventuele controle.

Voor een volledig overzicht van de fraudegevoelige sectoren en hun respectievelijke periode waarin de flitscontroles zullen plaatsvinden, evenals de verschillende checklists, kan u website van de SIOD raadplegen.

Lees hier het originele artikel