Single Permit en grondige inhoudelijke wijzigingen voor buitenlandse werknemers (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 16/01/2019

In tijden van globalisering en krapte op de Belgische arbeidsmarkt, neemt ook de internationale mobiliteit van werknemers toe. Vaker dan ooit doen werkgevers een beroep op werknemers die geen onderdaan zijn van een EER-lidstaat of Zwitserland (hierna: de ‘buitenlandse werknemers’ of ‘derdelanders’). Het kan daarbij gaan om een tijdelijke detachering naar België door een buitenlandse werkgever, maar evengoed om een permanente aanwerving door een Belgische werkgever.

Zulke buitenlandse werknemers mogen echter niet zomaar werken op Belgisch grondgebied: in principe moet de werkgever daarvoor een voorafgaandelijke toelating verkrijgen, en moet de werknemer over een Belgische verblijfsvergunning beschikken. Inbreuken op deze verplichtingen worden zeer streng gesanctioneerd.

Welnu, bij de start van het nieuwe jaar is er heel wat nieuws op dit front te melden. De regels over de tewerkstelling van buitenlandse werknemers zijn immers fundamenteel gewijzigd, zowel wat betreft de procedure als de inhoudelijke voorwaarden (vooralsnog vooral in Vlaanderen).

De regelgeving is er zeker niet eenvoudiger op geworden, maar met deze newsletter willen we u een praktisch overzicht bieden van de nieuwe spelregels. Zo krijgt u een idee van de mogelijkheden die uw onderneming heeft om een beroep te doen op buitenlandse werknemers, en kan u ook in 2019 over de grenzen heen blijven kijken.

Lees hier de integrale newsletter