De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/01/2019

Schorsing arbeidsovereenkomst beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden. Verschuldigde vergoeding door werkgever. Arbeidshof Brussel 17 december 2019.

Bij de schorsing van de arbeidsovereenkomst van een beschermde werknemer tijdens de procedure van de erkenning van een mogelijke dringende reden, moet de werkgever op het einde van elke gewone betaalperiode een vergoeding bovenop de werkloosheidsuitkeringen betalen, waardoor aan de personeelsafgevaardigde of aan de kandidaat-personeelsafgevaardigde een inkomen wordt gewaarborgd dat gelijk is aan zijn nettoloon, dat gelijk is aan het verschil tussen het maandelijks bedrag van de werkloosheidsvergoedingen en het netto referteloon. Deze aanvullende vergoeding moet niet worden op gebruteerd.

Het netto referteloon bestaat deels uit het gemiddeld bedrag van het nettoloon; dit gemiddelde  wordt berekend op basis van het loon of de voordelen die werden betaald of hadden moeten betaald worden in de loop van de twaalf maanden, voorafgaand aan de maand gedurende dewelke de schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst begon, gedeeld door twaalf. Wanneer tijdens deze referteperiode de arbeidsovereenkomst werd geschorst wegens ziekte, moet het gewogen gemiddelde worden toegepast.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 17 december 2019

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’ (23.10.2020)

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert Intersentia in Gent de studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’.

Volgende topics komen die dag aan bod:

  1. Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
  2. Ontslag van beschermde werknemers
  3. Privacy-aspecten en ontslag
  4. Collectief ontslag en sluiting van onderneming

Sprekers zijn:

  • Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
  • Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
  • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
  • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meer informatie