Arbeidsovereenkomsten
onder de loep:
meer dan ooit een must

Webinar op 2 juni 2023

Tewerkstelling van buitenlanders in België:
een overzicht van A tot Z

Webinar op 12 mei 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar on demand

Privacy en arbeidsrecht

Webinar on demand

Grensoverschrijdende tewerkstelling: what’s new?

Webinar on demand

Recht op deconnectie in de Arbeidsdeal: hoe en tegen wanneer concreet voorzien? (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Recht op deconnectie in de Arbeidsdeal: hoe en tegen wanneer concreet voorzien? Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian) lichten toe.

Werkgevers met 20 of meer werknemers moeten de praktische modaliteiten van het recht op deconnectie voorzien, tenzij een cao in de NAR of op sectoraal vlak wordt gesloten.
Op dit ogenblik (dd. 23 januari 2023), is het zo dat de NAR inmiddels gesproken heeft over dit onderwerp maar dat het onwaarschijnlijk is dat er hierover een NAR-cao zal worden gesloten voor
1 april 2023.

Ook op sectoraal vlak is er weinig initiatief genomen tot nu toe. Momenteel heeft enkel het Paritair Comité nr. 310 hierover een sectorale cao gesloten.

Het is dus aangewezen om stilaan toch in gesprek te gaan met de overlegorganen en na te denken over een concrete invulling van het recht op deconnectie op ondernemingsniveau.

Dit dient uitgewerkt te worden in een ondernemings-cao of in het arbeidsreglement, uiterlijk vóór
1 april 2023.

Indien u hier meer over wil weten, bekijk zeker onze webinar on demandUpdate arbeidsreglement en template arbeidsovereenkomst’ (kijk op uw eigen tempo, zo vaak u wilt).