Pan-Europees pensioenproduct op komst: al het spaargeld, waar dan ook in Europa gespaard, gebundeld in één persoonlijk pensioenplan (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 18/02/2019

De EU-instellingen gaan akkoord met nieuwe regels die het mensen makkelijker maken geld opzij te zetten voor hun pensioen. Op 13 februari 2019 hebben de ambassadeurs bij de EU ingestemd met het akkoord tussen het voorzitterschap en het Europees Parlement van 13 december over het voorgestelde pan-Europese pensioenproduct (PEPP), een nieuwe categorie persoonlijke pensioenregeling.

Wat is het pan-Europese pensioenproduct (PEPP)?

Pan-Europese pensioenproducten zijn een nieuwe vorm van langetermijnsparen waarbij kapitaalmarkten worden gebruikt en aldus de druk op overheidsmiddelen wordt verlicht.

PEPP’s hebben bovendien als groot voordeel dat ze al het spaargeld, waar dan ook in Europa gespaard, bundelen in één persoonlijk pensioenplan.

Volgens de nieuwe regels hebben PEPP’s overal waar zij worden verkocht dezelfde standaardkenmerken. Zij zullen door een breed scala van aanbieders, met name verzekeringsmaatschappijen, banken, bedrijfspensioenfondsen, beleggingsondernemingen en vermogensbeheerders, worden aangeboden.

De markt voor persoonlijke pensioenen in Europa is momenteel versnipperd als gevolg van een lappendeken van regels dat de ontwikkeling van een markt op EU-niveau belemmert. In bepaalde lidstaten is de markt nagenoeg onbestaand.

Voor producten op basis van kapitaalmarktinstrumenten is de keuze dikwijls beperkt. Dat leidt tot hogere kosten voor spaarders en een gebrek aan liquiditeit op de markten.

De nieuwe PEPP’s bieden in de hele Unie een nieuwe spaarvorm die staats-, bedrijfs- en nationale persoonlijke pensioenregelingen aanvult.

Voordelen voor spaarders
  • Meer keuze: spaarders kunnen kiezen uit een breed scala van PEPP-aanbieders in een meer concurrerende omgeving. Zij hebben de keuze tussen een veilige standaardbeleggingsoptie en alternatieve opties met verschillende risico-rendementprofielen
  • Consumentenbescherming: de verordening zorgt ervoor dat spaarders op de hoogte zijn van de belangrijkste kenmerken van een PEPP
  • Overstappen naar andere aanbieders: spaarders hebben het recht van aanbieder te veranderen, zowel binnenlands als grensoverschrijdend, minstens vijf jaar na de sluiting van de overeenkomst of de meest recente overstap. (Zij kunnen dat vaker doen indien de PEPP-aanbieder dat toestaat.) De vergoeding daarvoor zou worden beperkt
  • Meeneembaarheid: spaarders kunnen aan hun PEPP blijven bijdragen wanneer zij naar een andere lidstaat verhuizen.
Nieuwe mogelijkheden voor aanbieders van pensioenplannen
  • Schaalvoordelen: aanbieders kunnen PEPP’s in verschillende lidstaten ontwikkelen en activa efficiënter bundelen;
  • Breder bereik: via elektronische distributiekanalen kunnen aanbieders consumenten in de hele EU bereiken;
  • Grensoverschrijdende distributie: dankzij een “EU-paspoort” kunnen aanbieders PEPP’s in andere lidstaten verkopen.

Lees hier de Persmededeling van de Raad van de EU

Lees hier de tekst van het akkoord

Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies. Mr. Jan Van Gysegem (advocaat-vennoot Claeys & Engels) geeft de sessie over ‘Aanvullende pensioenen over de grenzen heen’.