Ontslagen in deze Covid-19-periode (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 02/05/2020

Mag ontslag omwille van Corona?

Wat ontslagen in deze bijzonder periode betreft, verwijzen wij naar volgend artikel dat op LegalNews.be is gepubliceerd:

De arbeidsovereenkomst in tijden van Corona – mag een ontslag omwille van Corona? (Arkalis Advocaten)

Twee wetsvoorstellen i.v.m. ontslag werden ingediend op 29 april 2020

1. Op 29 april 2020 werd door de SPA een wetsvoorstel ingediend tot opschorting van de opzeggingstermijn voor ontslagen gegeven voor of tijdens de periode van tijdelijke schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van overmacht.

Dit wetsvoorstel heeft tot doel om, naar analogie met de bestaande regeling voor tijdelijke werkloosheid wegens economische redenen, de looptijd van de opzeggingstermijn tijdens deze periodes van tijdelijke werkloosheid wegens COVID-19-overmacht, op te schorten.

Lees hier het ingediend wetsvoorstel

2. Op 29 april 2020 werd eveneens door de PVDA een wetsvoorstel ingediend voor een tijdelijk verbod op ontslagen (tenzij om dringende redenen).

Dit wetsvoorstel voorziet in een tijdelijk verbod op ontslagen gedurende periode waarin de uitzonderlijke maatregelen betreffende tijdelijke werkloosheid van kracht zijn en de zes maanden daarna. Tijdens deze periode en in de zes maanden daarna willen we ontslagen, behalve die om dringende redenen onmogelijk maken. Ontslagen werknemers moeten hun re-integratie kunnen aanvragen en werkgevers die stappen zetten om een collectieve arbeidsduurvermindering onder de 38 uur in te voeren worden beloond.

Lees hier het ingediend wetsvoorstel

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’ (23.10.2020)

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert Intersentia in Gent de studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’.

Volgende topics komen die dag aan bod:

  1. Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
  2. Ontslag van beschermde werknemers
  3. Privacy-aspecten en ontslag
  4. Collectief ontslag en sluiting van onderneming

Sprekers zijn:

  • Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
  • Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
  • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
  • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meer informatie