Ontslag van een CFO is geen handeling van dagelijks bestuur en kan dus niet door de afgevaardigd bestuurder. Arbeidshof Brussel 18 februari 2020 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 30/09/2020

Het ontslag van een CFO is geen handeling van dagelijks bestuur. De afgevaardigd bestuurder belast met het dagelijks bestuur is daartoe niet bevoegd.

In geval van een beweerd ontslag, gegeven door een onbevoegde, is er geen geldige wilsuitdrukking van de werkgever en derhalve geen ontslag: er kan dus evenmin sprake zijn van een recht op opzeggingsvergoeding van de werknemer.

Nu aan de werknemer met verschillende brieven uitdrukkelijk werd bevestigd dat de onderneming geen ontslaghandeling had gesteld en dat het ontslag gegeven door een onbevoegde nietig was, is er derhalve geen sprake van bekrachtiging van het nietig ontslag en bleef de arbeidsovereenkomst gewoon verder bestaan.

Door geen arbeidsprestaties meer te leveren, in dienst te treden bij een ander bedrijf en hierbij uitdrukkelijk de wil uitend om de arbeidsovereenkomst te beëindigen heeft de werknemer zelf de arbeidsovereenkomst verbroken.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 18 februari 2020