Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Ontslag van een arbeidster met gezondheidsproblemen in een kribbe. Arbeidsrechtbank Brussel 17 februari 2022 (Unia)

Auteur: Unia

Op de Unia-website staat opnieuw een interessante gerechtelijke uitspraak.

In deze zaak is de rechtbank de mening toegedaan dat het ontslag noch te wijten is aan handicap, noch aan de gezondheidstoestand, maar dat de desorganisatie van de dienst wel bestaande is en te veel weegt op de andere collega’s.

Lees hier het vonnis van de Arbeidsrechtbank Brussel van 17 februari 2022