De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Ontslag om dringende reden: organisatieprobleem in de onderneming is een element waar rekening mee moet gehouden worden. Arbeidshof Brussel 17 december 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 13/01/2020

Ook al heeft een werknemer professionele fouten gemaakt, toch moet voor de beoordeling van een dringende reden ook rekening gehouden worden met een organisatieprobleem in de onderneming van de werkgever, doordat aan een niet alle dagen tewerkgestelde werknemer een dagelijkse opvolging wordt opgedragen, waardoor fouten gefaciliteerd kunnen worden. In die omstandigheden vormen de professionele tekortkomingen geen dringende reden. Er is omwille van de professionele fouten geen misbruik van ontslagrecht, maar een ontslag om dringende reden vormt de zwaarste sanctie, die enkel bij een ernstige professionele tekortkoming kan worden toegepast.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 17 december 2019

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’ (23.10.2020)

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert Intersentia in Gent de studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’.

Volgende topics komen die dag aan bod:

  1. Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
  2. Ontslag van beschermde werknemers
  3. Privacy-aspecten en ontslag
  4. Collectief ontslag en sluiting van onderneming

Sprekers zijn:

  • Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
  • Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
  • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
  • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meer informatie