Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023

Nieuwe sociaalrechtelijke steunmaatregelen voor bedrijven tijdens de energiecris (Loyens & Loeff)

Auteurs: Kris De Schutter, François Nihoul en Charlotte Pauwels-Devillé (Loyens & Loeff)

Op 16 september 2022 kwam de federale regering tot een akkoord over extra steunmaatregelen voor bedrijven die zich in moeilijkheden bevinden naar aanleiding van de energiecrisis.

De federale regering greep terug naar de steunmaatregelen die van kracht waren zoals tijdens de coronapandemie. Zo introduceerde ze een stelsel ‘technische werkloosheid energie’ en kunnen bedrijven een beroep doen op langere afbetalingsplannen van sociale bijdragen.

Voor wie?

De maatregelen zullen van toepassing zijn op alle bedrijven die zich in moeilijkheden bevinden naar aanleiding van de energiecrisis.

Voor elke genomen maatregel kunnen specifieke voorwaarden gelden.

Welke maatregelen?

Tijdelijke werkloosheid energie

Beginsel

Het stelsel zorgt ervoor dat arbeiders en bedienden een uitkering krijgen van 70% op het geplafonneerd bruto loon, aangevuld met een dagtoeslag van €6,10. Deze extra vergoeding wordt betaald door de werkgever.

De toelatingsvoorwaarden zullen worden afgestemd op het Temporary Crisis Framework van de Europese Unie om de hoge energieprijzen te compenseren.

Voorwaarden

Deze steunmaatregel geldt alleen voor bedrijven waarvan (1) de energiekosten meer dan 3% van de productiekosten bedragen en (2) de energiefactuur tussen 2021 en 2022 is verdubbeld.

Wat de uitvoeringsvoorwaarden betreft, moeten de bedrijven rekening houden met een kennisgevingstermijn van 3 dagen naar hun werknemers toe.

Tijdelijk uitstel betaling socialezekerheidsbijdragen

Er kan uitstel, vermindering of vrijstelling van betaling van socialezekerheidsbijdragen worden verleend. Deze maatregel is voorbehouden aan ondernemingen waarvoor moeilijkheden zijn vastgesteld tijdens de laatste twee kwartalen van 2022, het eerste kwartaal van 2023 of tijdens de jaarlijkse vakantie. Aan deze maatregelen zijn voorwaarden verbonden. Deze voorwaarden zijn nog niet gepubliceerd.

Diverse maatregelen

Ook andere maatregelen, zoals een moratorium op faillissementen of een verlaging van de door bedrijven betaalde accijnzen, werden aangenomen.

Uit fiscaal oogpunt was met name voorzien dat de betaling van de belastingen kon worden uitgesteld.

Hoelang?

De maatregelen zullen van kracht gaan op 1 oktober 2022. Sommige maatregelen, zoals de mogelijkheid om een beroep te doen op tijdelijke werkloosheid, lijken momenteel gepland voor de periode tot eind 2022. Deze einddatum kan echter worden uitgesteld.

Conclusie

De precieze contouren van deze maatregelen moeten nog worden vastgesteld. De regering heeft nog geen nauwkeurige beschrijvingen van deze maatregelen of hun toepassingsvoorwaarden bekendgemaakt.

Bron: Loyens & Loeff

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid