Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Moeten zieke werknemers nu nog een doktersattest bezorgen of niet? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

De arbeidsovereenkomstenwet legt actueel nog steeds de verplichting op om een doktersattest aan de werkgever te bezorgen in het geval van arbeidsongeschiktheid, wanneer het arbeidsreglement of een collectieve arbeidsovereenkomst dat voorschrijft, of wanneer de werkgever hierom verzoekt. Ook bij één dag afwezigheid is dat het geval. Tenzij in geval van overmacht moet de werkgever dit attest in principe binnen twee werkdagen bezorgen.

Het ziet er echter naar uit dat daar binnenkort verandering in zal komen, althans voor de bedrijven met minstens 50 werknemers.

In oktober 2021 bereikte de federale regering namelijk een akkoord om het doktersattest voor één dag afwezigheid af te schaffen. Tot op heden werd er echter nog geen wetgevend initiatief ondernomen. Huisartsen, die de administratieve rompslomp hekelen, voeren daarom momenteel een protestactie waarbij ze een stempel van een ‘blauwe krokodil’ plaatsen op elk overbodig attest dat zij uitschrijven. Naar aanleiding van dit protest verduidelijkt de minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid, Frank Vandenbroucke, de hervormingen die op tafel liggen.

Eens het wetgevend initiatief er is, zou het mogelijk zijn om tot drie dagen per jaar van het werk afwezig te zijn zonder dat de zieke werknemer een doktersattest moet voorgeleggen. Dit zou enerzijds de administratieve last voor de huisartsen moeten verminderen en anderzijds het ziekteverzuim in België een halt moeten toeroepen. Deze regel geldt bovendien enkel voor ondernemingen met minstens 50 werknemers. Binnen de kmo’s blijven de huidige regels van kracht waarbij een ziektebriefje in principe is vereist vanaf de eerste dag afwezigheid.

Hoewel de bevoegde minister heeft gemeld dat er een akkoord bestaat tussen de regeringspartijen omtrent de afschaffing van het ziektebriefje is het nog wachten op een concrete wettekst.

Bron: Crivits & Persyn