Meer shoppen op zondag: Uitbreiding zondagarbeid in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 31/10/2018

Vandaag werd de wijziging van artikel 14§2 Arbeidswet gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. Na jarenlang getouwtrek wordt de toelating voor zondagarbeid in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra verruimd, waardoor elke zondag personeel kan worden tewerkgesteld.

Er bestaat in België een principieel verbod om werknemers op zondag te werk te stellen. Op dit verbod bestaan heel wat uitzonderingen, waaronder voor  kleinhandelszaken en kappers in  toeristische centra, badplaatsen of luchtkuuroorden.

Tot nu toe mochten die werknemers op zondag tewerkstellen:

  • vanaf 1 mei tot en met 30 september;
  • gedurende de Kerst – en de Paasvakantie;
  • buiten deze twee “vakantieperiodes” gedurende maximum 13 zondagen per kalenderjaar.

In een arrest van 10 november 2014 had het Hof van Cassatie bevestigd dat deze uitzondering moet bekeken worden per werkgever.  Het was dus niet mogelijk via een beurtrolsysteem elke zondag werknemers te werk te stellen. Aan deze beperking komt nu een einde.

De regel is voortaan dat een werkgever gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra  elke individuele werknemer maximum 39 zondagen per jaar mag tewerkstellen. Door afwisseling van de werknemers kan er dus elke zondag personeel worden tewerkgesteld.

Hiermee wordt tegemoet gekomen aan een verzuchting van de handelaars in deze toeristische centra.

> Maak gebruik van de verruimde zondagarbeid

Kleinhandelszaken en kappers in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra kunnen door rotatie van hun werknemers elke zondag personeel tewerkstellen.

Lees hier het originele artikel