Summer Deal
‘Het nieuwe verbintenissenrecht & koop/verkoop’

6 webinars on demand

Summer Deal
‘Soft kills & Legal English’

3 webinars on demand

Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

Mededeling aan werknemers van informatie omtrent ontslag van voormalige werknemers. Beslissing ten gronde van de Gegevensbeschermings-autoriteit op 1 juni 2021 (Lydian)

Auteur: Isabel Plets (Lydian)

Publicatiedatum: 04/06/2021

3 takeaways bij GBA 63/2021 van 1 juni 2021

1. Werkgevers kunnen hun personeel per e-mail informeren over ontslag van andere werknemers (rechtsgrond = uitvoering arbeidsovereenkomst).

2. Maar exit-communicatie moet beperkt zijn tot wat strikt noodzakelijk is voor een passend hr-beleid, met name de mededeling dat de werknemer niet langer is tewerkgesteld en geen deel meer uitmaakt van het personeel. Dat het ontslag plaatsvindt na verwittigingen en bijsturingsgesprekken, is geen relevante informatie en mag dus niet.

3. GBA bevestigt dat zij geen bevoegdheid heeft om een schadevergoeding toe te kennen (die de klager had gevraagd). GBA beperkt zich tot een berisping ten aanzien van werkgever.

Lees hier de Beslissing ten gronde 63/2021 van 1 juni 2021