Mag Vertenten fluiten naar zijn (scheidsrechters)carrière? (MPloy)

Auteur: Geert Michiels (MPloy)

Publicatiedatum: 23/11/2018

Mag Vertenten fluiten naar zijn (scheidsrechters)carrière?

Mr. Geert Michiels, MPloy Advocaten sociaal recht licht (of fluit?) toe.

De tegenaanval van de scheidsrechter en de strafpleiter

U kon er de laatste dagen niet naast kijken: scheidsrechter Bart Vertenten, die vorige week vrijdag na een voorhechtenis van ruim een maand de gevangenis van Hasselt mocht verlaten, gaat in de tegenaanval. Hoewel Vertenten nog steeds verdacht blijft van omkoping, kondigde zijn advocaat Hans Rieder in “De zevende dag” aan dat er “een arbeidsrechtelijk geschil (is) dat aanhangig kan gemaakt worden bij de arbeidsrechtbank om dat ontslag ongedaan te maken.” En de strafpleiter voegde er in één adem aan toe: “Om dan te proberen om terug de ladder op te klimmen om te komen waar hij recht op heeft. Als uitgemaakt wordt dat hij onschuldig was (…), moet hij die plaats als nationale, internationale, uitmuntende scheidsrechter (…) terug kunnen innemen.”

Ook eerder schuwde mr. Rieder de straffe taal niet en hield hij voor dat (ex-)scheidsrechter Vertenten op basis van “gazettenpraat in het prison werd gestoken” en dreigde hij er al mee dat “potje breken, potje betalen” is.

Arbeidsrechtelijke bedenking 1: is de werkgever enige vergoeding verschuldigd bij een eventuele latere vrijspraak?

Een gevoel van onbehagen besloop mij wanneer ik mr. Rieder, steevast aangevoerd als “top(straf)pleiter”, bezig hoorde.

Af te leiden uit het betoog van mr. Rieder, werd Bart Vertenten ontslagen door zijn werkgever, de Koninklijke Belgische Voetbalbond.
Dat kan op zich reeds verwonderen, want artikel 28, 5° Arbeidsovereenkomstenwet bepaalt dat de uitvoering van de arbeidsovereenkomst geschorst is indien de werknemer afwezig is wegens een voorlopige vrijheidsberoving. De voorlopige hechtenis op zich kan bijgevolg geen ontslag om dringende reden verantwoorden. Dat neemt niet weg dat een ontslag om dringende reden wel mogelijk blijft, namelijk omwille van de feiten die aan de grondslag liggen van de voorlopige hechtenis.

Wanneer de werkgever (in dit geval de K.B.V.B.) reeds tijdens de voorlopige hechtenis een ontslagbeslissing neemt – en daar heeft het dus alle schijn van – loopt hij het risico dat bij een eventuele latere vrijspraak (van Bart Vertenten) door de strafrechter de arbeidsrechtbank, die gebonden is door het strafrechtelijk (gezag van) gewijsde van deze beslissing, hem gaat/moet veroordelen tot betaling van een opzeggingsvergoeding (en eventueel nog wat meer, denken we bijvoorbeeld aan een vergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag). Potje breken, is potje betalen. Tot zover gaat de redenering van mr. Rieder wel op.

Arbeidsrechtelijke bedenking 2: kan de arbeidsrechtbank een ontslag ongedaan maken?

Maar de Gentse strafpleiter wil méér: hij wenst immers dat de arbeidsrechtbank (ook) het ontslag van zijn cliënt ongedaan maakt, zodat die laatste terug de fluit in de mond kan nemen (vergeef mij de mogelijkerwijze aanstootgevende uitdrukking) en zijn abrupt afgebroken carrière als nationale en internationale ref kan hernemen.

Hiermee slaat mr. Rieder de bal echter helemaal mis. Het ontslag is immers een definitieve rechtshandeling waardoor onherroepelijk een einde wordt gemaakt aan de arbeidsovereenkomst.

De beëindiging van de arbeidsovereenkomst kan niet, zoals mr. Rieder wil, ongedaan gemaakt worden, ook niet door een rechter. Nietigverklaring van de ontslaghandeling, gedwongen uitvoering van de arbeidsovereenkomst of re-integratie is niet mogelijk.

Wat wél kan, is dat de partijen bij een arbeidsovereenkomst in onderling akkoord terugkomen op een ontslag dat door één van hen gegeven is. Maar het lijkt weinig waarschijnlijk dat de Voetbalbond daartoe bereid zal zijn…

En dus rest in die hypothese enkel de mogelijkheid voor Vertenten om (in dezelfde procedure voor de arbeidsrechtbank) een opzeggingsvergoeding en eventueel een bijkomende schadevergoeding uit de brand te slepen.

De kans is m.a.w. bijzonder klein dat we Bart Vertenten nog ooit op een voetbalveld zullen aantreffen. Of het zou natuurlijk moeten zijn om, eventueel samen met goede vriend Veljkovic, de aftrap te geven van de eindeseizoenswedstrijd KV Mechelen – Waasland-Beveren (weliswaar noodzakelijkerwijze tijdens een volgende voetbaljaargang).