Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Loonbedragen – nieuwe bedragen voor 2022 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Zoals elk jaar heeft de FOD WASO de loonbedragen aangepast die in aanmerking genomen moeten worden voor de toepassing van enkele arbeidsvoorwaarden voor arbeiders en bedienden.  

Vanaf 1 januari 2022 zullen de volgende bedragen van toepassing zijn:

Basisloonbedragen Loonbedragen 2021 Bedragen vanaf 1 januari 2022
16.100 EUR 36.201 EUR 36.785 EUR
32.200 EUR 72.402 EUR 73.571 EUR

Deze loonbedragen zijn van belang om de geldigheid van een niet-concurrentiebeding, een arbitragebeding en een scholingsbeding na te gaan.

Actiepunt

Vanaf 1 januari 2022 moet u de nieuwe loonbedragen gebruiken om na te gaan of het niet-concurrentiebeding, het arbitragebeding en het scholingsbeding opgenomen in een arbeidsovereenkomst geldig zijn.

Bron: Claeys & Engels