Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024

Licht aan het einde van de COVID-19-tunnel? Belangrijke wijzigingen met ingang van 7 maart 2022 (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

7 maart 2022: net geen 2 jaar na het in het leven roepen van de allereerste coronamaatregelen in ons land worden de meeste coronamaatregelen naar de vuilnisbak verwezen. Op de werkvloer is telewerk niet langer aanbevolen. Wel worden ondernemingen uitgenodigd om een stelsel van structureel telewerk op poten te zetten. Verder kreeg ook de Generieke Gids een update met ingang van 7 maart 2022: met de zogenaamde ‘waakzaamheidsfase’, ‘interventiefase’ en ‘kritische fase’ wordt een nieuwe invulling gegeven aan de verschillende fases van een pandemie en er worden passende maatregelen vooropgesteld voor elke fase.

Telewerk is niet langer aanbevolen

Een KB van 5 maart 2022 schaft de belangrijkste maatregelen van de ‘code oranje’-fase af, onder meer het aanbevolen telewerk. Reeds sinds 18 februari 2022 was het telewerk niet langer verplicht, doch nog slechts aanbevolen. Op dat ogenblik vielen ook de attestatie- en registratieplicht alsook de regeling met betrekking tot de terugkeermomenten weg. Nu gaan we dus nog een stapje verder en wordt het telewerk niet langer als een aanbeveling beschouwd. Tegelijk formuleert het overlegcomité wel een algemene uitnodiging om een systeem van structureel telewerk te introduceren binnen de ondernemingen die in dit kader nog geen stappen hebben ondernomen in de afgelopen periode.

Uit onze HR Beacon 2022 rondvraag is gebleken dat veel bedrijven reeds gewerkt hebben aan een telewerk beleid.

Generieke Gids krijgt nieuwe invulling

De Generieke Gids loodste ondernemingen doorheen de coronapandemie, met duidelijke instructies omtrent het uitwerken van preventiemaatregelen op de werkvloer. Nu we ons bevinden in een fase van versoepelingen, is de Generieke Gids ook een nieuwe weg ingeslagen. Het is de bedoeling dat de Generieke Gids een algemeen werkinstrument wordt en dus ook voor toekomstige epidemieën of pandemieën kan aangewend worden. Er worden drie fases geïntroduceerd, die afhankelijk zijn van de grootte van het risico op overdracht van virussen binnen de onderneming.

Wanneer gedurende een epidemie de verspreiding van het virus geacht wordt behoorlijk onder controle te zijn, dan bevinden we ons in de ‘waakzaamheidsfase’. Zijn er aanvullende maatregelen nodig omdat er sprake is van meerdere besmette personen binnen de onderneming of omdat er uitbraken kunnen ontstaan, hetzij binnen de onderneming, hetzij binnen een bepaalde sector of regio, dan spreken we van de ‘interventiefase’. Is er een sterk verhoogde viruscirculatie in de samenleving, de sector of de onderneming, dan komen we terecht in de ‘kritische fase’. Voor elk van deze fases wordt een pakket van passende maatregelen aangereikt, die bijvoorbeeld betrekking hebben op de wijze van ventilatie, het dragen van mondmaskers, de organisatie van rust- en lunchpauzes, vergaderingen, opleidingen, enz.

Belangrijk is dat deze verschillende fases los staan van enige coronabarometer of andere schakelmomenten die betrekking hebben op algemene epidemiemaatregelen. De Generieke Gids omschrijft zelf hoe en wanneer een bepaalde fase aanvangt of eindigt.

De huidige waakzaamheidsfase

Vandaag bevinden we ons in de waakzaamheidsfase, en dit nog tot 2 maanden na het einde van de epidemische noodsituatie. Aangekondigd is dat de epidemische noodsituatie effectief zal worden opgeheven op 11 maart 2022, zodat deze waakzaamheidsfase sowieso nog tot halfweg mei 2022 toepassing zal vinden. Tijdens deze fase wordt nog steeds benadrukt dat social distancing het sleutelelement is om de verspreiding van virussen tegen te gaan. Kan de afstand niet gegarandeerd worden, dan blijft het mondmasker aanbevolen. Verder zijn er ook nog verschillende voorschriften toepasselijk, bijvoorbeeld omtrent hygiëne, gemeenschappelijk vervoer, circulatie en gelijktijdige aanwezigheden binnen de verschillende ruimtes van de onderneming, alsook omtrent bedrijfsevenementen en contacten met derden.

Actiepunt

Nu het telewerk niet langer een door de overheid opgelegde maatregel noch aanbeveling betreft, kan het nuttig zijn voor elke onderneming om na te gaan of een algemeen stelsel van structureel telewerk passend is binnen de onderneming. Verder is het aangewezen om ook tijdens deze uitloopfase de nodige aandacht te besteden aan enkele basispreventiemaatregelen binnen de onderneming en hiervoor de Generieke Gids ter hand te nemen. En… met wat geluk kan binnen een tweetal maanden ook de waakzaamheidsfase afgesloten worden en lonkt het rijk der vrijheid ook binnen de onderneming.

Bron: Claeys & Engels

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Advocaat Sociaal Recht