Oneerlijke handelspraktijken:
een juridische analyse

Mr. Ignace Kroos en mr. Olivier Nys (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op donderdag 23 november 2023


Diversiteit en inclusie op de werkvloer:
welke passende (re)acties zijn noodzakelijk als werkgever?

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 24 november 2023 


Vlaamse erfbelasting:
10 fictiebepalingen onder de loep (incl. boek)

Prof. dr. Ayfer Aydogan (ECGB Advocaten / UGent)

Webinar op vrijdag 17 november 2023


Crypto-assets: een stand van zaken
(Inclusief boek)

Dr. Niels Vandezande (Timelex / KU Leuven)

Webinar op dinsdag 17 oktober 2023


Buitencontractuele aansprakelijkheid:
wat brengt het nieuwe boek 6?

Prof. dr. Ignace Claeys en dr. Thijs Tanghe (Eubelius)

Webinar op dinsdag 24 oktober 2023


Vermogens- en fiscale delicten:
met wie en hoe onderhandelen?

Mr. Stijn De Meulenaer (Everest)

Webinar op vrijdag 17 november 2023

Is de freelancer aansprakelijk voor de fouten die hij maakt? (Mint Advocaten)

Auteur: Mint Advocaten

U doet beroep op freelancers of werknemers om bepaalde opdrachten uit te voeren.

Tijdens de uitvoering van een opdracht kan er al eens een schadegeval ontstaan. Als de werknemer een fout zal maken, zal het bedrijf of de werkgever worden aangesproken. Maar is dit ook het geval bij een freelancer?

Het principe is dat de freelancer integraal aansprakelijk is voor de fouten die hij maakt tijdens de uitvoering van zijn overeenkomst.

De freelancer is een zelfstandige, en staat niet onder uw gezag of toezicht.

Dit neemt natuurlijk niet weg dat het voor de klant, niet altijd duidelijk is of het gaat over een werknemer of een freelancer.

Leer van de immuniteit van de uitvoeringsagent

De klant heeft enkel een overeenkomst met uw bedrijf afgesloten. De klant heeft dus enkel u als contractspartij. Voor de klant zal de freelancer worden aanzien als een uitvoeringsagent. De klant zal enkel u als ondernemer, aanspreken.
Dit wordt gekenmerkt als de “leer van de immuniteit van de uitvoeringsagent”.

  • Door het feit dat de klant enkel met u een contractuele band heeft;
  • en de freelancer in uw opdracht activiteiten uitvoert;
  • en er een rechtstreekse band is tussen de fout en de uitvoering van de overeenkomst.

Vandaar is het van belang dat u met de freelancer een goede overeenkomst opmaakt. U kan immers de schade verhalen op de freelancer.

Vaak wordt in overeenkomsten opgenomen dat de freelancer wordt ingeschakeld omwille van diens know how en specialisatie. Hierdoor zal de freelancer strenger worden beoordeeld en kunnen fouten sneller worden weerhouden.
Als u de freelancer wenst aansprakelijk te stellen zal u moeten bewijs leveren van volgende zaken:

  1. Handeling of verzuim en het onrechtmatig karakter hiervan;
  2. De geleden schade en de begroting van de schade;
  3. Het oorzakelijk verband tussen de fout en de geleden schade.

U kan aangeven dat de freelancer alle nodige verzekeringen dient af te sluiten, en als bewijs de polis voorlegt.

De aansprakelijkheid kan contractueel worden beperkt, bijvoorbeeld tot een plafondbedrag waarvoor de freelancer aansprakelijk kan gesteld worden.

Ook bij werknemers goede afspraken maken

Anders dan een freelancer is een werknemer zelf niet verantwoordelijk voor zijn eigen fouten. De werkgever zal zelf moeten opdraaien voor de kosten die door de fout van de werknemer zijn ontstaan.

Dit betreft zowel de schade aan de werknemer zelf, aan anderen of met betrekking tot materiële schade.

De werknemer zal zelf enkel verantwoordelijk zijn voor zijn eigen bedrog, zware fout of herhaalde lichte fout.

Het zal dus de kunst zijn om goed vast te leggen wat een zware fout is. Een voorbeeld hiervan is in een arbeidsreglement een aantal veiligheidsinstructies vastleggen of  in de car-policy aangeven dat rijden onder invloed zware fout is.

Daarnaast zal afsluiten van Arbeidsongevallenverzekering noodzakelijk zijn die zal tussenkomen voor lichamelijke schade aan de werknemer zelf en een BA-verzekering voor schade aan anderen of stoffelijke schade.

Zowel in het geval u werknemers in dienst hebt, als wanneer u met freelancers werkt zal het van belang zijn om de afspraken in een goede overeenkomst te plaatsen.

Bron: Mint Advocaten