De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

Webinar on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Intrekken toegangsbadge werknemer op luchthaven na negatief veiligheidsadvies. Ontslag of overmacht? Arbeidshof Brussel 20 januari 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 17/02/2020

De heer H. trad op 1 juli 2012 in dienst van de NV Swissport Belgium op basis van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur. Hij werkte als “sorteerder chauffeur” in de luchthaven te Zaventem, eerst deeltijds en vanaf 1 januari 2016 voltijds.

Artikel 8 van de arbeidsovereenkomst vermeldde: “Bovendien dient de werknemer in het bezit te zijn van een geldige luchthavenveiligheidsbadge en dient de werknemer te slagen voor een medische controle”.

Op 15 juni 2016 schreef de vennootschap een aangetekende brief aan de heer H. ( in het Frans) waarin zij meedeelde dat zij op 10 juni 2016 een negatief advies had ontvangen met betrekking tot diens BAC-badge die onmisbaar was voor zijn tewerkstelling in de onderneming; gezien de heer H. geen toegang meer had tot de luchthaven en zijn plaats van tewerkstelling, zag de vennootschap zich verplicht de uitvoering van de arbeidsovereenkomst definitief te schorsen wegens overmacht; de eindafrekening en de sociale documenten zouden worden bezorgd en de heer H. diende zo snel mogelijk zijn werkkledij, sleutels en Swissport-badge terug te geven.

De vakorganisatie van de heer H. schreef op 4 augustus 2016 in het Nederlands: “…Op 15 juni 2016 werd Dhr. A. K. H. ontslagen bij Swissport. Rekening houdende met CAO 109, die in werking trad op 01/04/2014, vraag ik u, in opdracht van dhr. H. , wat de ontslagmotivatie is in dit dossier….”.

De vennootschap antwoordde met een aangetekende brief van 24 september 2015 in het Nederlands: “…Gelieve te noteren dat betrokkene niet ontslagen werd door Swissport Zijn luchthavenbadge werd immers In beslag genomen door de veiligheidsdienst. Bijgevolg kwam op 15 juni 2016 het contract van Mr. H. A. tot een einde, dit door overmacht….”.

Op 6 september 2016 stelde de heer H. beroep in tegen het negatief veiligheidsadvies.

Op 28 november 2016 besliste het Beroepsorgaan inzake Veiligheidsmachtigingen, Veiligheidsattesten en Veiligheidsadviezen dat het beroep ontvankelijk en gegrond was en dat het negatief veiligheidsadvies uitgebracht op 13 juni 2013 door de Nationale Veiligheidsoverheid niet werd bevestigd.

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 20 januari 2020

Studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’ (23.10.2020)

Op vrijdag 23 oktober 2020 organiseert Intersentia in Gent de studiedag ‘Ontslagrecht: een stand van zaken’.

Volgende topics komen die dag aan bod:

  1. Individueel ontslag: de laatste ontwikkelingen op wetgevend vlak en een selectie van relevante gerechtelijke uitspraken inzake individueel ontslag
  2. Ontslag van beschermde werknemers
  3. Privacy-aspecten en ontslag
  4. Collectief ontslag en sluiting van onderneming

Sprekers:

  • Mr. Sabine Vanoverbeke, advocaat-vennoot Commit Advocaten
  • Mr. Stijn Demeestere, advocaat-vennoot Deloitte Legal
  • Mr. Isabel Plets, counsel Lydian
  • Mr. Dieter Dejonghe, advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meer informatie