Een interactieve kaart van de Detacheringsrichtlijn (Claeys & Engels)

Auteur: Claeys & Engels

Publicatiedatum: 4/08/2020

Onze Ius Laboris Global Mobility Expert Group heeft een interactieve kaart opgesteld die laat zien in welke fase elk land zich bevindt wat betreft de implementering van de herziene Detacheringsrichtlijn.

De EU-lidstaten hadden tot 30 juli 2020 de tijd om te voldoen aan de herziene regels voor gedetacheerde werknemers. Deze nieuwe regels breiden de bestaande Europese wetgeving uit volgens dewelke werknemers die tijdelijk naar een andere lidstaat worden gedetacheerd meer gelijke arbeidsvoorwaarden moeten krijgen als de plaatselijke werknemers in het gastland. Onze Ius Laboris Global Mobility Expert Group heeft een interactieve kaart opgesteld die laat zien in welke fase van het implementatieproces elk land zich bevindt en welke de wijzigingen zijn.

Actiepunt

Ontdek onze interactieve kaart op de Ius Laboris Alliance website.