Het nieuwe Boek 6:
de impact op de werkvloer

Mr. Chris Persyn (Cautius)

Webinar op donderdag 4 juli 2024


Aansprakelijkheid van hulppersonen
in en buiten de contractketting.
Een analyse in het licht van Boek 6

Prof. dr. Ignace Claeys en mr. Camille Desmet (Eubelius)

Webinar op vrijdag 30 augustus 2024


Vastgoedtransacties
door én met administratieve overheden:
overheidsopdracht of uitgesloten vastgoeddienst?

Dhr. Constant De Koninck (Rekenhof)

Webinar op donderdag 13 juni 2024


Vakantiedagen en het arbeidsrecht

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op dinsdag 11 juni 2024


Woninghuur in Vlaanderen en Brussel:
het antwoord op 25 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024


Recente wetgevende ontwikkelingen
met impact op de bouwsector

Prof. dr. Kristof Uytterhoeven (Caluwaerts Uytterhoeven)

Webinar op dinsdag 27 augustus 2024

Inhoudingsplicht: RSZ teruggefloten (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy)

Voorzitter arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 16 maart 2023

De kortgedingrechter houdt zich niet in: de publicatie op de website als RSZ-schuldenaar kan enkel voor zover de sociale schuld vaststaand en opeisbaar is. De RSZ wordt onder verbeurte van een dwangsom verplicht tot de verwijdering ervan over te gaan.

In de bouw – maar ook in de vleesverwerkende nijverheid – bestaan er bijzondere regels om aannemers aan te sporen zorgvuldig om te springen met de keuze van de onderaannemers waarop ze een beroep doen.

Zo verplicht artikel 30bis van de RSZ-Wet de aannemer om 35% van het door zijn onderaannemer gefactureerde bedrag in te houden en door te storten aan de RSZ indien deze op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft (“inhoudingsplicht”). De aannemer die nalaat om deze inhouding te verrichten, is zelf gehouden tot betaling van dit bedrag en dat nog eens vermeerderd met een bijslag die gelijk is aan het verschuldigde bedrag.

Het is voor een aannemer dan ook van het grootste belang om te weten of zijn onderaannemer op het ogenblik van de betaling van de factuur als schuldenaar gekend is bij de RSZ. Hiervoor werd er een gegevensbank opgericht (www.checkinhoudingsplicht.be) waarop iedereen door het eenvoudig ingeven van het ondernemingsnummer kan nagaan of een onderneming sociale schulden heeft. Indien dit het geval is, zal het balkje rood kleuren en dan weet de aannemer wat hem te doen staat. Kleurt het balkje groen, dan is de onderneming niet gekend als schuldenaar.

Méér informatie levert de gegevensbank niet.

Maar wat indien een onderneming in een geschil verwikkeld is met de RSZ over een afrekening ? De publicatie op de website dreigt voor de onderneming een grote impact te hebben: haar reputatie en mogelijk erger, haar continuïteit, lopen gevaar.

Het opstarten van een klassieke procedure voor de arbeidsrechtbank biedt dan geen soelaas want die duurt te lang en de schade blijft oplopen zolang de inhoudingsplicht geldt.

Het is om die reden dat een bouwbedrijf dat het grondig oneens was met een afrekening van de RSZ naar de kortgedingrechter trok. Zij verzocht de voorzitter om in afwachting van een uitspraak ten gronde niet langer als debiteur vermeld te worden op website. Met succes: in niet mis te verstane bewoordingen oordeelde de kortgedingrechter dat de publicatie op een publiek toegankelijke website enkel kan voor zover de sociale schuld vaststaand en opeisbaar is. In alle andere gevallen brengt de publicatie reputatie- en commerciële schade toe. De schuld stond niet vast. De RSZ werd onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag vertraging verplicht om de publicatie op de website als ondernemer met sociale schulden te verwijderen en dat in afwachting van een definitieve uitspraak ten gronde.

De beschikking is definitief.

Bron: Mploy

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid, Bouw & Vastgoed