Conventionele overgang van onderneming
en de arbeidsrechtelijke aspecten:
recente rechtspraak inzake CAO32bis

Mr. Nicholas Thoelen (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 14 september 2023


Arbeidsovereenkomsten onder de loep:
meer dan ooit een must

Mr. Kato Aerts en mr. Sarah Witvrouw (Lydian)

Webinar op vrijdag 2 juni 2023


Occasioneel telewerken in Europa:
een overzicht van de nieuwe regels

Dhr. Bruno De Pauw (RSZ)

Webinar op dinsdag 19 september 2023


De bouwpromotieovereenkomst:
een contract met vele gezichten
Een analyse aan de hand van 10 vragen

Prof. dr. Ralph De Wit (VUB) en mr. Steve De Cauwer (De Groote-De Man)

Webinar op donderdag 19 oktober 2023


(Ver)bouwen en de impact van de
regelgeving inzake burenhinder: 15 praktijkvragen

Mr. Ulrike Beuselinck en mr. Koen De Puydt (Seeds of Law)

Webinar op donderdag 8 juni 2023


Erfpacht, opstal en mede-eigendom
bekeken door een fiscale bril

Mr. Esther Everaert en mr. Lizelotte De Maeyer (Stibbe)

Webinar op vrijdag 24 november 2023

Inhoudingsplicht: RSZ teruggefloten (Mploy)

Auteur: Steven Renette (Mploy)

Voorzitter arbeidsrechtbank Antwerpen, afd. Turnhout 16 maart 2023

De kortgedingrechter houdt zich niet in: de publicatie op de website als RSZ-schuldenaar kan enkel voor zover de sociale schuld vaststaand en opeisbaar is. De RSZ wordt onder verbeurte van een dwangsom verplicht tot de verwijdering ervan over te gaan.

In de bouw – maar ook in de vleesverwerkende nijverheid – bestaan er bijzondere regels om aannemers aan te sporen zorgvuldig om te springen met de keuze van de onderaannemers waarop ze een beroep doen.

Zo verplicht artikel 30bis van de RSZ-Wet de aannemer om 35% van het door zijn onderaannemer gefactureerde bedrag in te houden en door te storten aan de RSZ indien deze op het ogenblik van de betaling sociale schulden heeft (“inhoudingsplicht”). De aannemer die nalaat om deze inhouding te verrichten, is zelf gehouden tot betaling van dit bedrag en dat nog eens vermeerderd met een bijslag die gelijk is aan het verschuldigde bedrag.

Het is voor een aannemer dan ook van het grootste belang om te weten of zijn onderaannemer op het ogenblik van de betaling van de factuur als schuldenaar gekend is bij de RSZ. Hiervoor werd er een gegevensbank opgericht (www.checkinhoudingsplicht.be) waarop iedereen door het eenvoudig ingeven van het ondernemingsnummer kan nagaan of een onderneming sociale schulden heeft. Indien dit het geval is, zal het balkje rood kleuren en dan weet de aannemer wat hem te doen staat. Kleurt het balkje groen, dan is de onderneming niet gekend als schuldenaar.

Méér informatie levert de gegevensbank niet.

Maar wat indien een onderneming in een geschil verwikkeld is met de RSZ over een afrekening ? De publicatie op de website dreigt voor de onderneming een grote impact te hebben: haar reputatie en mogelijk erger, haar continuïteit, lopen gevaar.

Het opstarten van een klassieke procedure voor de arbeidsrechtbank biedt dan geen soelaas want die duurt te lang en de schade blijft oplopen zolang de inhoudingsplicht geldt.

Het is om die reden dat een bouwbedrijf dat het grondig oneens was met een afrekening van de RSZ naar de kortgedingrechter trok. Zij verzocht de voorzitter om in afwachting van een uitspraak ten gronde niet langer als debiteur vermeld te worden op website. Met succes: in niet mis te verstane bewoordingen oordeelde de kortgedingrechter dat de publicatie op een publiek toegankelijke website enkel kan voor zover de sociale schuld vaststaand en opeisbaar is. In alle andere gevallen brengt de publicatie reputatie- en commerciële schade toe. De schuld stond niet vast. De RSZ werd onder verbeurte van een dwangsom van € 1.000 per dag vertraging verplicht om de publicatie op de website als ondernemer met sociale schulden te verwijderen en dat in afwachting van een definitieve uitspraak ten gronde.

De beschikking is definitief.

Bron: Mploy

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid, Bouw & Vastgoed