Hogere leeftijdsgrenzen SWT in 2018 (ADMB)

Auteur: ADMB

Publicatiedatum: 22/01/2018

In 2018 stijgen de leeftijdsgrenzen voor de werkloosheid met bedrijfstoeslag (SWT, het vroegere brugpensioen) nog maar eens. Bovendien maakte de Nationale Arbeidsraad een nieuwe herwaarderingscoëfficiënt bekend.

Herwaardering

Elk jaar herziet de Nationale Arbeidsraad het bedrag van de bedrijfstoeslag in functie van de loonevolutie. Vorig jaar besliste de NAR om geen herwaardering toe te passen. Nu gebeurt dit wel.

Vanaf 1 januari 2018 is een nieuwe herwaarderingscoëfficiënt van toepassing op het bedrag van het begrensd maandloon en op de bedrijfstoeslag, namelijk 1,0036.

De bedrijfstoeslagen worden pro rata aangepast, afhankelijk van het referteloon dat als basis diende voor de berekening van het bedrag:

 • Voor refertelonen van vóór januari 2017, bedraagt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0036.
 • Voor refertelonen uit de maanden januari, februari of maart 2017, bedraagt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0027.
 • Voor refertelonen uit de maanden april, mei of juni 2017, bedraagt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0018.
 • Voor refertelonen uit de maanden juli, augustus of september 2017, bedraagt de herwaarderingscoëfficiënt 1,0009.
 • Voor refertelonen uit de maanden oktober, november of december 2017 is er geen aanpassing voorzien.

Het referteloon is het loon van de laatste maand van effectieve prestaties, tenzij het in onderling overleg anders bepaald werd. Het begrensd brutomaandloon dat in aanmerking wordt genomen voor de vaststelling van het nettoreferteloon wordt eveneens aangepast met een herwaarderingscoëfficiënt van 1,0036. Vanaf 1 januari 2018 bedraagt dit referteloon € 3.953,88.

Leeftijdsgrenzen

Hieronder vindt u een overzicht van de nieuwe leeftijds- en loopbaanvoorwaarden die gelden wanneer een werknemer ten vroegste op 1 januari in 2018 ontslagen wordt.

SWT vanaf 62 jaar

De leeftijd voor het algemeen stelsel (op basis van cao nr. 17) bedraagt 62 jaar. De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar voor mannen en 34 jaar voor vrouwen. De loopbaanvoorwaarde voor vrouwen wordt geleidelijk opgetrokken tot 40 jaar in 2024.

SWT vanaf 59 jaar

In 2018 wordt de leeftijdsgrens van 58 jaar opgetrokken tot 59 jaar voor drie stelsels: één op grond van een lange loopbaan en twee stelsels voor de zware beroepen.

Belangrijk: de leeftijdsgrens voor deze stelsels wordt geleidelijk opgetrokken tot 60 jaar. Om de minimumleeftijd van 59 jaar (in 2018) te kunnen toepassen, moet voor alle stelsels een sectorale cao afgesloten worden waarin de lagere leeftijdsgrenzen opgenomen worden én waarin uitdrukkelijk vermeld staat dat de cao afgesloten is in toepassing van de betreffende NAR-cao. Bij gebrek aan zo een sectorale cao is de leeftijdsgrens nu al 60 jaar.

 • Lange loopbaan

Het ‘SWT – lange loopbaan’ is een stelsel op basis van een NAR-cao. NAR-cao nr. 124 voorziet in dit stelsel van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018. Als er geen sectorale cao bestaat, dan heeft dit stelsel een leeftijdsgrens van 60 jaar.

De vereiste loopbaan bedraagt 40 jaar.

 • Zwaar beroep

Om gebruik te maken van het SWT voor mensen met een zwaar beroep moet een sectorale of ondernemings-cao gesloten worden.

De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar, waarvan minstens een aantal jaren een zwaar beroep: ofwel 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, ofwel 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren.

 • Zwaar beroep / nachtarbeid / medische ongeschiktheid PC 124

Om van dit stelsel gebruik te maken, moet er zowel een NAR-cao als een sectorale cao worden afgesloten. NAR-cao nr. 120 voorziet in dit stelsel van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

De vereiste loopbaan bedraagt 33 jaar en de persoon in kwestie moet:

 • minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime met nachtprestaties of;
 • een aantal jaren een zwaar beroep uitgeoefend hebben:
  • ofwel minstens 5 jaar in de loop van de laatste 10 kalenderjaren
  • ofwel minstens 7 jaar in de loop van de laatste 15 kalenderjaren
 • tewerkgesteld zijn in de bouwsector en medisch niet meer geschikt zijn voor het beroep.

Opgelet: Het ‘zwaar beroep’ wordt twee keer ingeroepen, een keer met loopbaanvereiste van 35 jaar en nog eens met een loopbaanvereiste van 33 jaar. De inhoud van het begrip ‘zwaar beroep’ is in beide stelsels dezelfde. Het verschil is dat het stelsel met een loopbaanvereiste van 35 jaar ook via een ondernemings-cao ingevoerd kan worden.

SWT vanaf 58 jaar: medisch statuut

Het SWT vanaf 58 jaar enkel nog mogelijk voor werknemers met ernstige lichamelijke problemen of met het statuut van mindervalide werknemer.

Het ‘SWT – medisch statuut’ is een stelsel op basis van een NAR-cao. Er is geen sectorale of ondernemings-cao (of collectief akkoord) nodig. NAR-cao nr. 123 voorziet in dit stelsel van 1 januari 2017 tot en met 31 december 2018.

De vereiste loopbaan bedraagt 35 jaar.

Vastklikprincipe

Het is mogelijk om in 2018 en later met SWT te gaan op basis van een stelsel dat van kracht was vóór 2018. Het zogenaamde ‘vastklikprincipe’ zorgt ervoor dat een werknemer die op een gegeven ogenblik aan de vereiste leeftijds- en loopbaanvoorwaarden voldoet, zijn SWT-recht kan laten ‘vastklikken’. De werknemer zal later op basis van dit vastgeklikte recht steeds in het SWT kunnen stappen, zelf al is de basis-cao ondertussen verstreken en ook al voldoet hij niet aan de nieuwe leeftijds- en anciënniteitsvoorwaarden.

Dit vastklikprincipe is niet algemeen. Het kan maar gebruikt worden voor de volgende (oudere) stelsels:

 • SWT vanaf 60 jaar in 2013-2014: dit was het algemeen stelsel, geldt voor iedereen
 • SWT vanaf 58 jaar in 2013-2014: dit stelsel bestond enkel als er een sectorale cao was afgesloten
 • SWT vanaf 60 jaar in 2015-2017: dit stelsel bestond enkel als er een sectorale cao was afgesloten

Lees hier het originele artikel