Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Hoe Oekraïense vluchtelingen in dienst nemen in België? (Vandelanotte)

Auteurs: Lieven Goossens en Marcin Pospiech (Vandelanotte)

Door de oorlog in Oekraïne heeft de Raad van de Europese Unie op 4 maart 2022 beslist om de Europese Richtlijn tijdelijke bescherming van 20 juli 2001 te activeren via een uitvoeringsbesluit (2022/382). Deze Richtlijn is omgezet in het Belgisch recht (in de artikelen 57/29 ev. van de Vreemdelingenwet) en voorziet minimumnormen voor het verlenen van tijdelijke bescherming in geval van massale toestroom van vluchtelingen uit derde landen die niet naar hun land van oorsprong kunnen terugkeren.

Bron: Vandelanotte