Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Het jaarverslag van de Commissie Arbeidsrelaties m.b.t. 2021 staat online (LegalNews)

Auteur: LegalNews

De commissie nam in 2020 in totaal 27 beslissingen, wat een daling is ten opzichte van het voorgaande jaar. In 2020 werden er 33 beslissingen genomen en in 2019 waren dat er 28.

Opvallend is dat het Vlaams Gewest in 2021 koploper is met 20 dossiers (80%): het Waals Gewest leverde 3 dossiers (12%) en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2 dossiers (8%). Van de 27 beslissingen die in 2021 zijn genomen, zijn er 7 niet-herkwalificatiebeslissing, waarvan 4 als zelfstandige en 3 als werknemer. 7 beslissingen zijn herkwalificatiebeslissingen, waarvan 1 als zelfstandige en 6 als werknemer. Van de overige 13 beslissingen die in 2021 werden genomen, waren er 7 niet-onontvankelijk en werden er 6 zonder voorwerp verklaard.

Lees hier het Jaarverslag (148 p.)