Herstructureren met of zonder ontslagen: nieuwe gids van het VBO (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 13/11/2020

Het VBO heeft een nieuwe praktische gids over ‘Herstructureren met of zonder ontslagen’.

Na een omvangrijk hoofdstuk over de essentiële rol van communicatie en passend leiderschap, wordt praktisch en met voorbeelden ingezoomd op de herstructurering, met of zonder ontslagen, als alternatief. Een herstructurering kan zeker betekenen dat er in het personeelsbestand wordt gesnoeid, maar kan ook samengaan met een toekomstgericht transformatieproject. Ze kan tot slot een combinatie zijn van de herschikking van het personeelsbestand en de aanpassing aan een nieuw economisch model. Elke strategie wordt in het overeenstemmende hoofdstuk uitgebreid toegelicht.

De nieuwe aanbevelingen van de sociale partners en verwante onderwerpen zoals overnames en sluitingen van ondernemingen komen eveneens aan bod. In elk onderdeel worden de onontkoombare aandachtspunten overzichtelijk samengevat in de vorm van een ‘checklist’.

De brochure bestaat enkel digitaal.

De gids kan hier besteld worden in het Nederlands

De gids kan hier besteld worden in het Frans