Handhaving van socialezekerheidsrechten bij brexit zonder akkoord: Raad van de EU keurt voorgestelde noodmaatregelen goed op 22 februari 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 27/02/2019

Op 22 februari 2019 hebben de ambassadeurs van de lidstaten in het Comité van permanente vertegenwoordigers van de Raad de tekst goedgekeurd van een ontwerpverordening inzake noodmaatregelen op het gebied van de coördinatie van de sociale zekerheid.

De ontwerpverordening waarborgt dat de lidstaten de kernbeginselen van de EU-coördinatie van de sociale zekerheid zullen blijven toepassen. De noodmaatregelen garanderen dat zowel burgers van de EU-27 als van het VK die het recht op vrij verkeer binnen de Unie genoten, aanspraak kunnen blijven maken op de socialezekerheidsrechten die ze vóór de terugtrekking van het VK uit de Unie hebben verworven.

De maatregelen zijn beperkt in tijd en draagwijdte en worden unilateraal door de EU getroffen.

De verordening treedt alleen in werking indien het VK de Unie verlaat zonder dat er een terugtrekkingsakkoord is.

Lees hier de Persmededeling van 22 februari 2019

Meer info over de brexit (met tijdlijn) vindt u hier

Lees ook deze artikelen van LegalNews.be, gepubliceerd in de loop van februari 2019:
Jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’

Op 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies (keuze om 2 of 4 sessies te volgen).

Na de plenaire sessie door dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) over ‘Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen’ kan u kiezen tussen de sessie van mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels) over ‘Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland’ of de sessie van mr. Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) over ‘De kruistocht tegen sociale dumping: van vaststelling tot veroordeling’.