De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Summer Deal Sociaal recht
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Individueel ontslag – Overzicht van recente rechtspraak, de impact van het akkoord over de arbeidsdeal

Webinar op 10 juni 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Buitenlandse (dag)opdrachten voor werknemers van een Belgische onderneming

Webinar op 10 juni 2022

Grensoverschrijdende tewerkstelling na Brexit (GSJ Advocaten)

Auteur: GSJ Advocaten

Publicatiedatum: 26/01/2021

Met het aflopen van de transitieperiode is vanaf 01/01/2021 een einde gekomen aan het vrije verkeer van personen tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk. Net op de valreep voor het aflopen van de transitieperiode, heeft de Belgische overheid door middel van een Koninklijk Besluit van 24 december 2020 het nieuwe kader vastgelegd.

Britse werknemers die vóór 01/01/2021 een verblijfsrecht hadden aangevraagd of dan reeds als grensarbeider in België werkten, worden volgens dat KB beschouwd als  “begunstigden van het terugtrekkingsakkoord” en behouden hun in België verworven rechten. Zij zullen wel voor het einde van het jaar een nieuw type verblijfsdocument ontvangen van het plaatselijke gemeentebestuur. Zo zullen Britse werknemers die in België wonen en werken een M-kaart ontvangen. Britse werknemers die enkel in België werken en in het VK wonen, zullen als grensarbeider een N-kaart moeten aanvragen. Houders van deze kaarten mogen in België werken als werknemer of zelfstandige.

Britse werknemers die vanaf 01/01/2021 in dienst treden bij een Belgische werkgever en in België willen verblijven, moeten een toelating tot arbeid en verblijf aanvragen. Die toelatingen voor Britten zijn dezelfde als de toelatingen die gelden voor alle zogenaamde derdelanders (inwoners van niet-EU-landen). De aard van de toelating zal afhangen van de duurtijd van de tewerkstelling. Indien de werknemer langer dan 90 dagen bij de werkgever in dienst zal zijn, dan zal voor hem een gecombineerde vergunning of single permit moeten aangevraagd worden. Komt de werknemer voor minder dan 90 dagen in dienst, dan zal een arbeidsvergunning en arbeidskaart B aangevraagd moeten worden. Een Britse onderdaan die een zelfstandige activiteit wenst uit te oefenen in België, zal een beroepskaart moeten aanvragen.

Indien anderzijds een Belg vóór 01/01/2021 in het VK werd tewerkgesteld, zal hij hoogstens enkele administratieve formaliteiten moeten vervullen zoals het aanvragen van een verblijfsvergunning bij de Britse overheid ten laatste op 30/06/2021. Woont hij reeds 5 jaar in het VK, dan kan hij een verzoek indienen voor een permanente verblijfsvergunning (‘settled status’) bij de Britse overheid. Die status geeft het recht om in het VK te wonen en werken. Woont hij minder dan 5 jaar in het VK, dan kan hij een ‘pre-settled status’ aanvragen. Grensarbeiders kunnen een ‘Frontier working permit’ aanvragen.

Indien een Belg vanaf 01/01/2021 om professionele redenen naar het VK verhuist, zal hij een werkvergunning (‘Skilled Worker Visum’) moeten aanvragen, ongeacht de duur van de prestaties in het VK, en gelden de regels van het nieuwe Britse migratiesysteem. Dat immigratiesysteem is gebaseerd op punten en maakt geen onderscheid tussen EU-burgers en niet EU-burgers en geeft voorrang aan individuele vaardigheden en talent.

Lees hier het originele artikel