Summer Deal
‘Loon- en arbeidsvoorwaarden’

8 webinars on demand

Summer Deal
‘Internationale tewerkstelling’

4 webinars on demand

Summer Deal
‘Welzijn op het werk’

5 webinars on demand

Car policies:
15 aandachtspunten
onder de loep

Webinar op 6 oktober 

De Klokkenluidersregeling:
de klok tikt…

Webinar op 30 augustus

Grensoverschrijdend gedrag: what’s in a name?

Webinar on demand

Grensoverschrijdende tewerkstelling: een nieuw belangrijk arrest (16 juli 2020) op het vlak van sociale zekerheid. Dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) licht toe (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 20/07/2020

Waarom zijn arresten van het Hof van Justitie zo belangrijk?

Arresten van het Hof van Justitie zijn onmiddellijk van toepassing van zodra ze uitgesproken zijn en inzake de interpretatie van een rechtsregel zijn ze zelfs van toepassing retroactief tot op het moment dat die rechtsregel van toepassing was.

De zaak AFMB

Het gaat het over een Nederlandse vervoeronderneming over de weg (vrachtwagens), dat haar personeel omgevlagd heeft naar een Cypriotisch bedrijf. De arbeidsovereenkomsten zijn beëindigd bij het Nederlands bedrijf en er zijn arbeidsovereenkomsten aangegaan met het Cypriotisch bedrijf (Cyprus heeft van de laagste sociale bijdragen in heel Europa), dat alleen de arbeidsovereenkomsten heeft en het loon betaalt. Dit zorgt ervoor dat het Nederlands transportbedrijf heel wat goedkopere diensten kan aanbieden. Wat telt nu: de formele werkgever in Cyprus of de materiële werkgever in Nederland dat de facto nog altijd het werkgeversgezag uitoefent?

In deze zaak zijn er conclusies van de advocaat-generaal (november 2019) die van mening is dat het de materiële werkgever is en nu ook het arrest van het Hof van Justitie van 16 juli 2020.

Lees hier het Persbericht van het Hof van Justitie van 26 november 2019 naar aanleiding van de  conclusies van de advocaat-generaal

Lees hier het arrest van 16 juli 2020 

Legal Manager