Dagelijks bestuur in de vennootschap:
een analyse aan de hand van 18 praktijkvragen

Mr. Vanessa Ramon en mr. Julie Hoflack (Crivits & Persyn)

Webinar op vrijdag 15 maart 2024


Aandeelhoudersovereenkomsten
in het licht van de nieuwe wetgeving

Mr. Michaël Heene (DLA Piper)

Webinar op vrijdag 31 mei 2024


Tewerkstelling van buitenlandse werknemers:
nakende ingrijpende wijzigingen

Mr. Sophie Maes en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op donderdag 25 april 2024


Ketenaansprakelijkheid bij tewerkstelling
van buitenlandse werkkrachten.
Het Decreet van 27 oktober 2023 in de praktijk

Mr. Veerle Van Keirsbilck en mr. Simon Albers (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op dinsdag 23 april 2024

Grensoverschrijdende fusies en splitsingen. Wetsontwerp betreffende de medezeggenschap van de werknemers aangenomen (LegalNews)

Auteur: Marc Vandecasteele (LegalNews)

Op 14 december 2023 werd het Wetsontwerp houdende begeleidende maatregelen met betrekking tot de instelling van een bijzondere onderhandelingsgroep, een vertegenwoordigingsorgaan en procedures betreffende het medezeggenschap van de werknemers in vennootschappen ontstaan uit een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting goedgekeurd door de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Het wetsontwerp heeft tot doel de CAO 94/1 van 20 december 2022 tot wijziging van de CAO nr. 94 van 29 april 2008 betreffende werknemersmedezeggenschap in de uit grensoverschrijdende fusies van kapitaalvennootschappen ontstane vennootschappen te omkaderen, en de omzetting van de Richtlijn (EU) 2019/2121 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019 tot wijziging van Richtlijn (EU) 2017/1132 met betrekking tot grensoverschrijdende omzettingen, fusies en splitsingen af te werken.

Het bevat verschillende maatregelen op het vlak van

  • de vertrouwelijkheid van overgemaakte inlichtingen
  • de bescherming van de werknemersvertegenwoordigers
  • de sancties en de gerechtelijke controle teneinde de goede werking te waarborgen van de procedures met betrekking tot het medezeggenschap van de werknemers die worden aangewend in de schoot van uit vennootschappen ontstaan uit een grensoverschrijdende fusie, splitsing of omzetting.

Lees de volledige fiche van het Wetsontwerp