Geweigerde doelgroepvermindering na herstructurering. Arbeidshof Brussel 20 december 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 14/01/2019

De feiten

De bvba Triton werd op 1 oktober 2012 failliet verklaard. Zij baatte een industriële droogkuis uit te Wetteren en te Oostakker. De curator hield het personeel in dienst en zette de activiteiten verder in afwachting van een overnemer. De nv Romi Laundry Services werd opgericht op 13 november 2012, met maatschappelijke zetel op hetzelfde adres als de bvba Triton. Zij had als maatschappelijk doel wassen en droogkuis van textiel en nam met ingang van 1 december 2012 de activiteiten en het handelsfonds van de bvba Triton over, met inbegrip van de vestigingen en de installaties. Zij nam 38 voormalige werknemers van de bvba Triton in dienst en had slechts 2 nieuwe werknemers in dienst die daar niet gewerkt hadden. De nv Romi Laundry Services is een andere vennootschap, met andere aandeelhouders en bestuurders dan de bvba Triton.

Standpunt RSZ en vonnis arbeidsrechtbank Brussel

De RSZ weigerde de doelgroepvermindering toe te staan en bevestigde dit in een brief van 18 juni 2015:

“Deze verminderingen kunnen toegepast worden door alle werkgevers die een ontslagen werknemer in het kader van een herstructurering van een andere werkgever overnemen. Evenwel geldt voor beide verminderingen dat een nieuwe tewerkstelling bij de onderneming in herstructurering zelf of bij een onderneming die behoort tot dezelfde technische bedrijfseenheid, niet in aanmerking komt voor het  bekomen van deze verminderingen. Zoals u werd meegedeeld met onze aangetekende brief van 24/10/2013 is de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid van oordeel dat uw bedrijf en de BVBA Triton als eenzelfde technische bedrijfseenheid moeten beschouwd worden”.

De vennootschap reageerde met een brief van haar raadsman van 4 augustus 2015, maar de RSZ bleef bij zijn standpunt (brief van 17 augustus 2015). De vennootschap betaalde de doelgroepvermindering terug onder voorbehoud. Op 23 februari 2016 liet de vennootschap de RSZ dagvaarden. Met een vonnis van 20 juli 2017 verklaarde de Nederlandstalige arbeidsrechtbank Brussel de vorderingen van de vennootschap ontvankelijk en “voorlopig” gedeeltelijk gegrond. De rechtbank veroordeelde de RSZ tot terugbetaling van 222.081,51 €. De rechtbank heropende de debatten, teneinde de partijen toe te laten standpunt in te nemen met betrekking tot de gevorderde doelgroepvermindering voor de periode vanaf het tweede kwartaal 2015.

Het hoger beroep

De RSZ stelde hoger beroep in.

Het Arbeidshof oordeelde dat nv Romi Laundry Services inderdaad een andere vennootschap is, met andere aandeelhouders en bestuurders dan de bvba Triton. Maar dit gegeven neemt niet weg dat het wel degelijk ging over dezelfde technische bedrijfseenheid: dezelfde activiteit, op dezelfde plaats, met hetzelfde materiaal en dezelfde klanten en met personeel dat onafgebroken in de vestiging was tewerkgesteld. De entiteit waar de werknemers vanaf 1 december 2012 waren tewerkgesteld (de nv Romi Laundry Services) was dus sociaal en economisch ten zeerste verweven met de entiteit waar de werknemers voordien waren tewerkgesteld (de bvba Triton en de curator). De beslissing van de RSZ was dus terecht.

Lees hier het volledige arrest van het Arbeidshof te Brussel van 20 december 2018