Geldtransporteur (én personeelsafgevaardigde) die procedureregels niet naleeft mag ontslagen worden om dringende reden. Arbeidshof Brussel 23 november 2018 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 09/10/2019

X heeft een voltijdse arbeidsovereenkomst van onbepaalde tijd als geldtransporteur/ATM-agent.

Art. 9 van deze arbeidsovereenkomst vestigt de speciale aandacht op de noodzaak om de  procedures te volgen en de vertrouwelijkheid in acht te nemen. Dit wordt verder uitgewerkt in een door X  ondertekend charter.

Aangezien er geen comité voor preventie en bescherming op het werk bestaat, is X als lid van de syndicale afvaardiging tegen ontslag beschermd door de wet van 19 maart 1991 houdende bijzondere ontslagregeling voor de personeelsafgevaardigden in de ondernemingsraden en in de comités voor veiligheid, gezondheid en verfraaiing van de werkplaatsen alsmede voor de kandidaat-personeelsafgevaardigden.

Op 2 maart 2018 had X een door hem niet betwiste blaam gekregen, omdat hij ook de procedure in verband met het naleven van de procedures had miskend. Toen had hij een bedrag van €500 in de vuilbak gedeponeerd. Op 15 maart 2018 was hij geëvalueerd en werd hij ook aangesproken op zijn laksheid met betrekking tot het volgen van de regels. Ook voordien was hij reeds 2x schriftelijk gewaarschuwd voor zijn talrijke onoplettendheden (23 september 2013 en 25 maart 2015).

Tijdens het verhoor van 28 juni 2018 heeft X  overigens erkend dat het natellen van de inhoud van de keepsafes op grond van de procedures diende te gebeuren, wat hij niet gedaan had. Hij zegt vervolgens dat hij het bedrag van € 90.000 in de geldmachine heeft gedeponeerd, terwijl dit manifest onjuist is. Volgens dezelfde verklaring is hij nochtans gedurende 15 minuten in het BPostkantoor van Morlanwez geweest, zodat hij voldoende tijd had om alles volgens de instructies te doen. Het is evident dat zijn bescherming als personeelsafgevaardigde hem geen vrijgeleide geeft om belangrijke regels naast zich neer te leggen, zeker niet na de blaam die hij voor gelijkaardige feiten had gekregen en die hem tot grotere waakzaamheid had moeten bewegen.

In de gegeven omstandigheden kunnen zijn minimaliseringen en het beroep op zijn familiale situatie geen afbreuk doen aan de ernstige tekortkoming die de professionele samenwerking onmiddellijk en definitief onmogelijk maakt. Hij heeft immers de duidelijke beroepsregels na herhaling geschonden. De dringende reden kan worden aanvaard en het hoger beroep is gegrond.

Lees hier het arrest