Geen overeenkomst met structurele telewerker: bijkomend 10% kostenvergoeding? (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 25/11/2020

Tegenwoordig is thuiswerk aan een ware opmars bezig. Thuiswerk is een overkoepelende term die verschillende ladingen dekt. Zo is er telewerk en huisarbeid. Telewerk is een vorm van organisatie en/of uitvoering van het werk waarin, met hulp van informatietechnologieën, het werk buiten de bedrijfslocatie wordt uitgevoerd. Bij telewerk is evenwel ook de uitvoering op de bedrijfslocatie mogelijk is. Telewerk kan occasioneel of structureel zijn. Het structureel thuiswerk heeft een permanent en regelmatig karakter en wordt nader geregeld in de CAO nr. 85.

Bij huisarbeid (geregeld in de Arbeidsovereenkomstenwet) is het gebruik van moderne informatietechnologieën niet noodzakelijk. Huisarbeid wordt gedefinieerd als het verrichten van arbeid tegen loon, onder het gezag van een werkgever, in de woonplaats of op elke andere door de werknemer gekozen plaats, zonder onder het toezicht of de rechtstreekse controle van de werkgever te staan.

Bij structureel telewerk moet verplicht een schriftelijke overeenkomst worden opgesteld. De CAP legt bovendien een aantal verplichte vermeldingen op. Wat als niet aan deze voorwaarden voldaan is? Is de werknemer dan een huisarbeider? Deze vraag is relevant in het licht van de kostenvergoeding. Op grond van de Arbeidsovereenkomstenwet heeft de huisarbeider immers recht op een kostenvergoeding van 10% van het loon bij gebrek aan andere bepalingen. Deze bepaling is evenwel niet van toepassing op de telewerker die onder CAO nr. 85 valt (en die meestal van lagere kostenvergoedingen geniet).

Het Hof van Cassatie bracht duidelijkheid met een arrest van 5 oktober 2020. Zo oordeelt het dat de Arbeidsovereenkomstenwet slechts van toepassing is indien de werknemer niet als een telewerker beschouwd kan worden. Het feit dat de overeenkomst niet voldoet aan de voorwaarden van de CAO die het telewerk regelt, sluit niet uit dat de werknemer toch een telewerker is. Gebrek aan een overeenkomst of een onvolledige overeenkomst aangaande structureel telewerk resulteert dus niet automatisch in een toepassing van de bepalingen inzake huisarbeid.

Lees hier het originele artikel