Gebruik netto-overuren in cruciale sectoren verlengd (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 25/05/2021

Nog tot 30 juni 2021 kan in de cruciale sectoren (bijvoorbeeld voedingsnijverheid, schoonmaak, etc.) gebruik gemaakt worden van netto-overuren. Deze overuren nemen de vorm aan van vrijwillige overuren die door de werknemer worden gepresteerd op basis van een schriftelijk akkoord dat voor maximaal zes maanden geldig is. Van belang voor de werknemer is dat het om netto-overuren gaat. Dit betekent dat deze overuren niet onderworpen zijn aan sociale zekerheidsbijdragen of bedrijfsvoorheffing en aan 100% worden betaald, zonder dat ze aanleiding geven tot overloon of inhaalrust.

Normaliter kan een werknemer op jaarbasis 120 vrijwillige overuren presteren (een grens die sectoraal verhoogd kan worden) op grond van een schriftelijke overeenkomst. Maar om de cruciale sectoren te ondersteunen, kon per kwartaal bovenop deze gewone vrijwillige overuren nog eens 120 bijkomende overuren gepresteerd worden. Actueel geldt dit quotum van 120 bijkomende overuren voor het eerste en tweede kwartaal samen. Bijkomende overuren die in het eerste kwartaal werden gepresteerd, moeten met andere woorden in mindering worden gebracht van het quotum van 120. De combinatie van de beide soorten overuren leidt er evenwel toe dat er 100 (en geen 120) gewone vrijwillige overuren gepresteerd mogen worden. De beide soorten overuren mogen immers niet gecombineerd worden tot 240 uren, maar tot 220 uren.

Lees hier het originele artikel