Flitscontrole sociale inspectie in de bouw op 21 maart 2019 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 11/03/2019

De Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (SIOD) kondigt aan dat ze op 21 maart 2019 controles zal uitvoeren in de sector van de elektrotechniek en de bouw.

Op de website van de SIOD staat een checklist van wat een inspecteur kan vragen tijdens een controle in de bouwsector:

Bekijk hier de checklist

Die checklist betekent evenwel niet dat de sociaal inspecteur niet het recht heeft om, zoals bepaald in het Sociaal Strafwetboek, zich alle documenten te laten voorleggen die hij noodzakelijk acht voor het onderzoek.

Belangrijk om weten is alvast het volgende:

  1. de sociaal inspecteur mag, zonder voorafgaande verwittiging, op elk ogenblik van de dag of nacht, vrij binnengaan in alle arbeidsplaatsen of plaatsen waarvan hij redelijkerwijze kan vermoeden dat daar personen werken (artikel 23 van het Sociaal Strafwetboek van 2 juni 2010 )
  1. de sociaal inspecteur mag de identiteiten controleren (met rijksregisternummer) van iedereen die zich op de werkplaats bevindt, zoals: alle werknemers, zelfstandigen, de werkgevers en de eventuele aangestelden of lasthebbers van de werkgever. Hij kan een identiteitsbewijs of verblijfsdocument vragen. De functie en het loon van de werknemers kunnen gevraagd worden
  1. de sociaal inspecteur kan van iedereen, waarvan dit nodig wordt geacht, een verhoor afnemen met inachtneming van de rechten van de verhoorde

Op dinsdag 14 mei 2019 geeft mr. Dieter Dejonghe (advocaat-vennoot Claeys & Engels) een sessie op de themadag ‘Bouwrecht: 8 actuele thema’s’ de sessie ‘Onderaanneming in de bouwsector: de arbeidsrechtelijke valkuilen’.

Elke deelnemer aan de themadag kiest 2 of 4 sessies en krijgt als documentatie naar keuze een van de 8 boeken Larcier of Intersentia (de andere 7 boeken kunnen aangekocht worden mits 15% korting).

Op vrijdag 14 juni 2019 organiseert LegalNews.be ook de jaarlijkse themadag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (incl. twee boeken Larcier en Intersentia) met keuze uit een plenaire sessie en 6 andere sessies (keuze om 2 of 4 sessies te volgen).

Na de plenaire sessie door dhr. Bruno De Pauw (adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ) over ‘Sociale zekerheid en Limosa: de laatste ontwikkelingen’ kan u kiezen tussen de sessie van mr. Sophie Maes (advocaat-vennoot Claeys & Engels) over ‘Single permit en andere laatste ontwikkelingen inzake toelatingen tot arbeid en verblijf van werknemers die geen onderdaan zijn van de EER of Zwitserland’ of de sessie van mr. Tom Messiaen (advocaat-vennoot Monard Law) over ‘De kruistocht tegen sociale dumping: van vaststelling tot veroordeling’.