Europese campagne tegen zwartwerk gestart op 3 maart 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 09/03/2020

De Europese Commissie heeft op 3 maart 2020 de eerste Europese campagne gestart ter bevordering van witwerk.

Op EU-niveau wordt zwartwerk gedefinieerd als “betaalde werkzaamheden die op zichzelf wettig zijn, maar niet aan de overheid worden gemeld. Er moet echter wel rekening worden gehouden met verschillen tussen de regelgevingen van de lidstaten”.

Doel van het initiatief is werknemers, bedrijven en beleidsmakers beter voor te lichten over het feit dat zwartwerk :

  • werknemers van hun sociale bescherming berooft,
  • de concurrentie tussen bedrijven verstoort en
  • tot enorme tekorten van de overheidsfinanciën leidt.

Uit een nieuwe speciale Eurobarometer blijkt de omvang van het probleem: 10 % van de Europeanen meldt dat ze het afgelopen jaar goederen of diensten hebben gekocht waarbij mogelijk zwartwerk aan te pas is gekomen. Een derde van de Europeanen kent iemand die zwart werkt.

De campagne om zwartwerk om te zetten in witwerk gaat van start op de sociale media (#EU4FairWork).

Een actieweek ter bevordering van witwerk zal op 16 maart 2020 in de lidstaten van de EU van start gaan met tal van activiteiten (inspecties in risicosectoren, informatiebijeenkomsten, bezoeken aan middelbare scholen, …).

De Commissie zal ook een verslag goedkeuren over de activiteiten van het Europees platform tegen zwartwerk, waarvan de leden de bevoegde autoriteiten van alle lidstaten en de bedrijfstakoverkoepelende sociale partners op EU-niveau vertegenwoordigen.

De bestrijding van zwartwerk is echter ook een belangrijke beleidsdoelstelling van de Europese werkgelegenheidsstrategie.Doel is bij te dragen tot een eerlijkere Europese arbeidsmarkt en de uitvoering van de Europese pijler van sociale rechten.

In de nabije toekomst zal de Europese Arbeidsautoriteit de samenwerking op EU-niveau coördineren.

 

Gerelateerd nieuws:

Sorry, we couldn't find any posts. Please try a different search.