Discriminerend ontslag. Selectie van een aantal recente gerechtelijke uitspraken, gepubliceerd  op de Unia-website (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 06/02/2020

Op de Unia-website staan een aantal interessante gerechtelijke uitspraken. We maakten een selectie van recente uitspraken inzake discriminerend ontslag.

1. Burn-out. Arbeidsrechtbank Huy, 13 januari 2020

Een vrouw werkt bij de dienst financiën van een gemeente. Na een drukke periode komt ze in een burn-out terecht en is ze 1 jaar afwezig. In de zomer van 2017 deelt ze mee dat ze halftijds het werk wil hervatten. Het ziekenfonds en de arbeidsgeneesheer stemmen daarmee in. Bij haar terugkomt vraagt de werkgever haar verlof op te nemen, want haar ontslag wordt overwogen. Twee weken later wordt ze ontslagen omwille van reorganisatie.

De chronologie van de feiten laat een discriminatie vermoeden. De rechtbank meent dat een burn-out kan beschouwd worden als een handicap, maar hier vraagt de werkneemster zelf om het werk te hervatten aangezien haar genezing in zicht is. Op het ogenblik van het ontslag waren er geen beperkingen meer van lange duur die het gebruik van het criterium handicap zouden rechtvaardigen. Het te hanteren criterium is dus wel degelijk de gezondheidstoestand.

De werkgever toont niet aan dat er een herstructurering plaatsvond en maakt zich dus schuldig aan directe discriminatie op grond van de gezondheidstoestand.

Lees hier het vonnis van de arbeidsrechtbank van Luik van 13 januari 2020

2. Multiple sclerose. Arbeidsrechtbank Charleroi, 10 januari 2020

Een leerkracht lager onderwijs lijdt aan multiple sclerose. Tussen 2011 en 2015 weigert de werkgever redelijke aanpassingen te treffen. Pas daarna wordt, na tussenkomst van Unia, op bepaalde punten toegegeven. Het is pas na een gerechtelijke bemiddeling dat de werkgever zijn verplichtingen nakomt, hoewel hij blijft weigeren de discriminatie te erkennen. Er is wel degelijk sprake van discriminatie. De leerkracht kan aanspraak maken op een schadevergoeding van zes maanden loon. En dat zelfs indien de situatie intussen is opgelost, aangezien er risico op herhaling bestaat.

Lees hier het vonnis van de arbeidsrechtbank van Charleroi van 10 januari 2020

3. Alcoholverslaving. Arbeidsrechtbank Antwerpen, 13 december 2019

Een buschauffeur kampt al een hele tijd met een alcoholverslaving. De werkgever doet meerdere pogingen om de man te laten begeleiden. Niets helpt en uiteindelijk wordt de man ontslagen. Hij roept discriminerend ontslag in op grond van zijn gezondheidstoestand. Volgens de rechtbank is het verschil in behandeling gerechtvaardigd, want de veiligheid van de reizigers is primordiaal. Daarnaast hebben de maandenlange afwezigheden van de chauffeur een impact op de werking van het bedrijf, dat te kampen heeft met onderbezetting.

Lees hier het vonnis van de arbeidsrechtbank Antwerpen, 13 december 2019

4. Pacemaker. Arbeidshof Antwerpen, 18 november 2019

Een arbeider werkt al 10 jaar met een pacemaker. Bepaalde taken worden sindsdien overgenomen door zijn collega’s. Een nieuwe ploegbaas geeft hem een opdracht die hij niet zonder risico kan uitvoeren. Hij moet een re-integratieproject volgen en wordt uiteindelijk ontslagen.
Bij vonnis van 8 januari 2019 besliste de arbeidsrechtbank van Tongeren dat de re-integratieprocedure niet correct is toegepast en er wel degelijk sprake is van een discriminerend ontslag.

Het arbeidshof van Antwerpen bevestigt het vonnis van de arbeidsrechtbank.

Lees hier het vonnis van de arbeidsrechtbank van Tongeren van 8 januari 2018

Lees hier het arrest van het Arbeidshof Brussel van 18 november 2019

5. Mentale beperking. Arbeidsrechtbank Brussel, 8 oktober 2019

Een persoon met een mentale beperking legt succesvol een test af voor een job in een beschutte werkplaats. Hierop volgt een belofte tot aanwerving die later wordt ingetrokken wanneer de werkplaats verneemt dat de arbeider in een psychiatrisch ziekenhuis verblijft in afwachting van een plaats in een opvangcentrum. De rechtbank meent dat er wel degelijk sprake is van een directe discriminatie op grond van handicap en dat de plaats waar de arbeider verblijft, deel uitmaakt van zijn privésfeer.

Lees hier het vonnis van de arbeidsrechtbank van Brussel van 8 oktober 2019