Discriminerend ontslag. Drie recente uitspraken van de Arbeidsrechtbank van Brussel (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 05/09/2020

Op de Unia-website staan opnieuw een aantal interessante gerechtelijke uitspraken. We maakten een selectie van recente uitspraken van de Arbeidsrechtbank van Brussel.

Ziekte en syndicale overtuiging. Arbeidsrechtbank Brussel, 15 juli 2020

Een vertegenwoordigster van het personeel is lange tijd afwezig omwille van ziekte. Uiteindelijk wordt ze definitief niet in staat verklaard haar job uit te oefenen en de werkgever kan haar geen andere job aanbieden. Ze roept o.m. het eenzijdig verbreken van de overeenkomst in alsook discriminatie op grond van syndicale overtuiging.

Lees hier het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 15 juli 2020

Ziekte en uitoefening zelfstandige activiteit. Arbeidsrechtbank Brussel, 15 juli 2020

Een werkneemster, wiens job verantwoordelijkheden inhoudt, is afwezig omwille van ziekte. De werkgever laat een gerechtsdeurwaarder vaststellen dat ze tijdens die afwezigheid omwille van ziekte, een zelfstandige activiteit uitoefent in een winkel.

Lees hier het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 15 juli 2020

Arbeidsrechtbank Brussel, 22 april 2020

Een werkneemster werkte aanvankelijk voor een Franse werkgever, maar voerde haar opdrachten uit bij een Belgische vennootschap. In september 2017 deelt ze aan haar Belgische werkgever mee dat ze medische onderzoeken moet ondergaan. In januari 2018, één week nadat ze haar werkgever inlicht dat de tumor kwaadaardig is, wordt ze ontslagen door een herstructurering.

Lees hier het vonnis van de Arbeidsrechtbank van Brussel van 22 april 2020