Discriminatie bij ontslag van oudere werknemers na een brand. Arbeidsrechtbank Antwerpen 7 oktober 2021 (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Op de Unia-website staat opnieuw een interessante gerechtelijke uitspraak.

Een visverwerkend bedrijf wordt slachtoffer van een brand die zowel het magazijn als de markt- en vrachtwagens treft. Kort daarna worden oudere werknemers met een hogere anciënniteit ontslagen.

Na een grondige analyse van de briefwisseling en het personeelsbestand komt de rechtbank tot het besluit dat er wel degelijk sprake is van discriminatie op grond van leeftijd. Gelet op de omstandigheden wordt de schadevergoeding beperkt tot drie maanden.

Lees hier het arrest van de Arbeidsrechtbank Antwerpen van 7 oktober 2021