Update van het arbeidsreglement en
van de template arbeidsovereenkomst
in het licht van recente wetswijzigingen

Webinar op 20 januari 2023

Telewerken over de grenzen heen: de gevolgen inzake sociale zekerheid

Webinar op 9 december 2022

Een ernstig arbeidsongeval –
De verplichtingen van de werkgever en de houding van de inspectie

Webinar op 9 december 2022

Het nieuw fiscaal regime voor buitenlandse kaderleden vanaf 1 januari 2022

Webinar on demand

Arbeidstijd: vijf concrete probleemstellingen

Webinar on demand

Managementovereenkomsten

Webinar on demand

Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van september en oktober 2022 (Unia)

Auteur: Unia

Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken.

Directe discriminatie op basis van handicap voor wat betreft de weigering om een opleiding te volgen voor de indiensttreding. Arbeidshof Luik, 26 september 2022

Een vrouw solliciteert voor een functie op de luchthaven. Ze komt als eerste uit de selectie, maar omwille van een afwijking aan één van haar handen mag ze niet deelnemen aan de opleiding die voor deze functie is vereist. Het arbeidshof bevestigt dat er sprake is van directe discriminatie op basis van handicap.

Lees hier het arrest

Ontslag om dringende reden van een schoonmaker van Marokkaanse origine. Geen discriminatie. Arbeidshof Antwerpen, 4 oktober 2022

Een schoonmaker wordt ontslagen om dringende redenen. Een verantwoordelijke van het schoonmaakbedrijf geeft toelichting bij dit ontslag aan één van de klanten waar de man werkte en doet een aantal racistische uitspraken. Het arbeidshof oordeelt – anders dan de arbeidsrechtbank – dat het ontslag geen discriminatie uitmaakt op grond van de Marokkaanse origine van de man.

Lees hier het arrest