Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van januari tot en met maart 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 06/05/2021

Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken.

Ontslag van een vakbondsafgevaardigde die weigert te werken in een loods met asbest. Arbeidshof Antwerpen, 28 januari 2021

Een vakbondsafgevaardigde weigert te werken in een loods waar zich problemen voordoen met asbest. Bij vonnis dd. 26 juni 2019 besliste de arbeidsrechtbank van Anwerpen dat uit de stukken in het dossier blijkt dat de werkgever zich niet meer kon beroepen op de dringende reden, dat er sprake is van misbruik van ontslag en dat het lidmaatschap van een vakbond een duidelijke rol heeft gespeeld. Het Arbeidshof bevestigt het vonnis van 26 juni 2019 van de arbeidsrechtbank Antwerpen, afdeling Antwerpen in al zijn onderdelen.

Lees hier het arrest

Afwezigheid van een jaar van een consulente in sociale wetgeving, ontregeling van het werk en probleem om het werk weer op te nemen door het niet opvolgen van de wetgeving.  Arbeidshof Brussel, 9 februari 2021

Een consulente in sociale wetgeving is meer dan een jaar afwezig waarbij ze niet ingaat op de contactpogingen van haar werkgever per telefoon of e-mail. Uiteindelijk wordt ze ontslaan omdat haar afwezigheid het werk ontregelt en ze haar taak niet meer terdege kan opnemen door de evolutie van de sociale wetgeving. Het Hof bevestigt de uitspraak van de arbeidsrechtbank te Brussel dd. 22 oktober 2019 en verklaart de vordering van de werkneemster ongegrond. De werkgever heeft nooit verwezen naar de gezondheidstoestand bij het ontslag.

Lees hier het arrest

Ontslag wegens herhaalde afwezigheid wegens ziekte van een technisch onderhoudsmedewerker. Arbeidsrechtbank Brussel, 15 februari 2021

Een technisch onderhoudsmedewerker is zes maanden (verlengd van maand tot maand) afwezig wegens ziekte. De werkgever roept in dat de organisatie van het werk verstoord is omwille van de herhaalde afwezigheden en ontslaat de man. De rechtbank meent dat de werkgever onvoldoende elementen aanbrengt die het ontslag rechtvaardigen en, daarenboven, was er absoluut geen sprake van herhaalde afwezigheden. Het gaat wel degelijk om discriminatie.

Lees hier het vonnis

Ontslag van een administratieve bediende met zware gezichtsproblemen. Arbeidsrechtbank Brussel, 12 maart 2021

Na tal van jaren wordt een bediende als administratieve hulp ontslaan. Ze heeft zware gezichtsproblemen en meent dat haar ontslag een discriminatie vormt. De rechtbank maakt een andere analyse: de werkpost en het uurrooster werden aangepast maar er is wel degelijk sprake van minpunten bij het uitvoeren van de werkzaamheden die het ontslag rechtvaardigen.

Lees hier het vonnis

Ontslag van een zieke werkneemster wegens het zichzelf ten onrechte toekennen van kortingen. Arbeidsrechtbank Brussel, 26 maart 2021

Een verkoopster wordt ontslaan tijdens een afwezigheid omwille van ziekte. De werkgever roept de zware fout in omdat de verkoopster in kwestie zichzelf kortingen toekende waar ze geen recht op had. De rechtbank verwerpt de thesis van de zware fout maar weerhoudt evenmin de discriminatie op basis van gezondheidstoestand aangezien het ontslag was gemotiveerd door de zware fout en niet door de gezondheidstoestand.

Lees hier het vonnis