Discriminatie bij ontslag. Recente uitspraken van april 2021, gepubliceerd op de Unia-website (LegalNews)

Auteur: LegalNews

Publicatiedatum: 14/06/2021

Op de Unia-website staan opnieuw drie interessante gerechtelijke uitspraken.

Ontslag van een manager, afwezig wegens ziekte, die niet aan verwachtingen voldeed. Arbeidsrechtbank Brussel, 19 april 2021

Na een afwezigheid wegens ziekte wordt een manager ontslagen. De discriminatie op grond van gezondheidstoestand wordt ingeroepen. De rechtbank verwerpt de thesis van de discriminatie aangezien een externe audit duidelijk heeft aangetoond dat de manager niet aan de verwachtingen voldeed.

Lees hier het vonnis

Ontslag van sportleerkracht, afwezig wegens ziekte, die sfeer binnen het schoolteam verpeste. Arbeidshof Brussel, 20 april 2021

Een sportleerkracht verpest duidelijk de sfeer binnen het schoolteam. Na een afwezigheid omwille van ziekte wordt ze ontslagen. Ze verloor de zaak reeds in eerste aanleg. Het Arbeidshof meent dat er geen sprake is van discriminatie op grond van gezondheidstoestand aangezien de school duidelijk andere redenen aangeeft voor het ontslag.

Lees hier het arrest

Ontslag van een werkneemster, die na negatieve evaluaties andere jobs had gekregen en afwezig was omwille van ziekte. Arbeidsrechtbank Brussel, 26 april 2021

Een persoon wordt aangeworven voor een belangrijke financiële post. Na een aantal negatieve evaluaties krijgt ze andere jobs toegewezen. Na een afwezigheid omwille van ziekte wordt ze ontslagen. De rechtbank meent dat het bedrijf al het mogelijke heeft gedaan om de bediende aan boord te houden maar dat alle pogingen op niets zijn uitgedraaid. Het ontslag stoelt daarom niet op de gezondheidstoestand.

Lees hier het vonnis