De Wet op de Aanvullende pensioenen:
12 blijvende knelpunten

Mr. Jan Van Gysegem, mr. Barbara Heylen en

mr. Dorien Verstraeten (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 26 januari 2024


10 jaar Wet Eenheidsstatuut en de nieuwe ontslagregels: een evaluatie

Mr. Olivier Wouters en mr. Charlotte Pil (Claeys & Engels)

Webinar op vrijdag 8 maart 2024


Intellectuele eigendomsrechten in de onderneming:
wie is eigenaar van door werknemers en dienstverleners ontwikkelde creaties?

Dr. Nele Somers (ARTES) en mr. Veerle Scheys (Mploy)

Webinar op donderdag 1 februari 2024

Discriminatie bij ontslag. Recente rechtspraak van juni 2023 (Unia)

Auteur: Unia

Op de Unia-website staan opnieuw twee interessante gerechtelijke uitspraken.

Arbeidshof Antwerpen, 6 juni 2023

Een arbeider heeft morbide obesitas, slaapapneu en rugproblemen. Het arbeidshof oordeelt, anders dan de arbeidsrechtbank, dat de man geen feiten kan aanvoeren die aantonen dat hij werd ontslagen op grond van een handicap of op grond van zijn gezondheidstoestand.

Meer info (inclusief arrest)

Arbeidshof Gent, 30 juni 2023

Twee arbeiders hadden een formele klacht ingediend bij de preventieadviseur voor (discriminatoire) pesterijen op het werk. Ze werden ontslagen tijdens de beschermde periode. Omdat het bedrijf niet kon aantonen dat het ontslag niets te maken had met de klacht, werd aan de twee arbeiders de forfaitaire beschermingsvergoeding van zes maanden brutoloon toegekend.

Meer info (incl. arrest)

» Bekijk alle artikels: Arbeid & Sociale zekerheid

Advocaat Sociaal Recht