Detachering. Wetsontwerp houdende diverse bepalingen inzake de detachering aangenomen op 27 mei 2020 (LegalNews.be)

Auteur: LegalNews.be

Publicatiedatum: 30/05/2020

Het op 22 april ingediend en op 27 mei goedgekeurd wetsontwerp voorziet in de omzetting van de richtlijn (EU) 2018/957 van het Europees Parlement en de Raad van 28 juni 2018 tot wijziging van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers met het oog op het verrichten van diensten.

De richtlijn (EU) 2018/957 is in werking getreden op 29 juli 2018 en moest uiterlijk op 30 juli 2020 omgezet zijn.

Het doel van de wijzigingen die de richtlijn 2018/957 aanbrengt in de richtlijn 96/71/EG is om ervoor te zorgen dat de richtlijn een rechtvaardig evenwicht kan blijven garanderen tussen de vrijheid van dienstverrichting en de principes van eerlijke concurrentie enerzijds en de rechten van gedetacheerde werknemers anderzijds.

Lees hier het op 27 mei 2020 aangenomen wetsontwerp

Het wetsontwerp wordt besproken tijdens de webinar on demand ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling. Wat nu de grenzen gesloten zijn voor niet-essentiële reizen?’

Vanaf 14 mei is de webinar ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling. Wat nu de grenzen gesloten zijn voor niet-essentiële reizen?’ beschikbaar.

U bepaalt zelf wanneer en hoe vaak u het webinar bekijkt.

Sprekers

  • Dhr. Bruno De Pauw, adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ
  • Mr. Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels

Meer informatie 

Jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ (Gent – 25 september 2020)

Op 25 september 2020 organiseert LegalNews.be in Gent de studiedag ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ in samenwerking met Intersentia.

Tijdens deze jaarlijkse opleiding ‘Grensoverschrijdende tewerkstelling’ worden vier uiteenzettingen gegeven door ervaren praktijkjuristen, waarbij ruime mogelijkheid tot vraagstelling wordt voorzien. Na een update in de ochtend inzake sociale zekerheid en single permit komen in de namiddag de items salarisoptimalisatie en ontslag bij tewerkstelling in meer dan één land aan bod. De laatste uiteenzetting is gebaseerd op de 3-jaarlijkse publicatie door Deloitte van een uitgebreide studie omtrent internationaal ontslagrecht.

Sprekers

  • Dhr. Bruno De Pauw, adviseur-generaal Directie Internationale Betrekkingen RSZ
  • Mr. Sophie Maes, advocaat-vennoot Claeys & Engels
  • Mr. Bart Elias, advocaat-vennoot PwC Legal
  • Dhr. Filip Van Praet, senior manager PwC
  • Dhr. Nicolaas Vermandel, partner Deloitte Belastingconsulenten

Meer informatie 

Studienamiddag ‘Sociale inspectie: uitbreiding van haar bevoegdheden’ (Gent – 4 december 2020)

Het KB van 17 augustus 2019 (in werking getreden op 21 september 2019) bepaalt dat RSZ-inspecteurs voortaan ook kunnen optreden tegen illegale terbeschikkingstelling van gedetacheerde werknemers. Hiermee voert de overheid andermaal de strijd op tegen de sociale dumping en ermee gaande buitenlandse onderaannemers. Naar aanleiding van deze recente uitbreiding van bevoegdheden, zullen de sprekers een praktijkgericht overzicht geven van de bevoegdheden en de werking van de sociale inspectiediensten.

Sprekers

  • Mr. Daan De Backer, advocaat Claeys & Engels
  • Mr. Veerle Van Keirsbilck, advocaat Claeys & Engels

Meer informatie