Denk aan uw deeltijdse werknemers bij vacante betrekkingen (Crivits & Persyn)

Auteur: Crivits & Persyn

Publicatiedatum: 28/04/2020

Heel wat ondernemingen stellen deeltijdse werknemers te werk. Sommige van die werknemers genieten een inkomensgarantie-uitkering, dit is een extra premie die ze krijgen van de RVA omdat ze als werkloze opnieuw aan de slag zijn gegaan in een deeltijdse baan. Indien een deeltijdse werknemer uit deze specifieke categorie de werkgever schriftelijk op de hoogte bracht van zijn wens om in aanmerking te komen voor voltijdse of deeltijdse betrekkingen die in een hogere arbeidsduur zouden resulteren, dan kunt u deze wens niet zomaar negeren.

Vacante betrekkingen voor een soortgelijke functie en die dezelfde kwalificaties vereisen, moet u als werkgever ter kennis brengen van deze werknemers. Deze kennisgeving moet gebeuren binnen de termijn van één maand vanaf de dag waarop de functie vacant werd en vermeldt onder andere de functie, het arbeidsvolume en werkrooster, de duur van de overeenkomst, de plaats van tewerkstelling en de termijn waarbinnen werknemer moet reageren Doet u dit niet, dan riskeert u een responsabiliseringsbijdrage.

Deze responsabiliseringsbijdrage bedraagt 25 EUR per maand per werknemer. Deze bijdrage is steeds verschuldigd per kwartaal zodat u bij een inbreuk minimaal 75 EUR moet betalen.

De regels hieromtrent zijn vervat in een koninklijk besluit dat op 1 april 2019 in werking trad. Het voorziet dat die responsabiliseringsbijdrage verschuldigd is vanaf het kwartaal volgend op de vier kwartalen waarin ten minste één bijkomend uur beschikbaar was en dit niet bij voorrang aan de bedoelde werknemers werd toegekend. Dit betekent concreet dat die bijdrage vanaf april 2020 ook effectief opgelegd kan worden.

Lees hier het originele artikel